Det röjs i Abullahagen

Just nu är Skogsstyrelsen ute och röjer bort alsly, döda enbuskar  och rosor  i vissa områden av Abullahagen som har börjat växa igen.

Röjningen görs för att gynna den unika och ovanligt artrika gräsmarksflora som finns i Abullahagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window