Bussar kör annan väg under va-arbete

Mellan den 11 november och 27 november kör bussar längs Hundramannavägen. Detta är på grund av att VA SYD utför ledningsarbete söder om rondellen vid Trehäradsvägen/Sallerupsvägen, i närheten av stadshuset.

Busshållplatsen Eslöv Kyrkogården dras in tillfälligt och resenärer hänvisas till busshållplats Hundramannavägen som ligger på Sallerupsvägen.

Resenärer från Mossavägens hållplats hänvisas till hållplats Stadshuset.

Det blir inga tillfälliga hållplatser längs Hundramannavägen och bussarna kommer bara att köra i en riktning.

Observera att det bara är hållplatsernas på södra delen av Sallerupsvägen som påverkas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window