Begränsad framkomlighet i Öslöv vid belysningsarbete

Gatubelysningen i Öslöv kommer att byggas om och ersättas med ny modern belysning. Antalet stolpar kommer inte att förändras. Arbetet planeras att genomföras i december 2021 eller januari 2022 beroende på vädret.

Under korta perioder under ombyggnaden kan det hända att en del stolpar är ur funktion. Även framkomligheten kan bli lite begränsad under ombyggnaden.

Mer information på sidan om landsbygdsbelysning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window