Begränsad framkomlighet i Orrahus under arbete med gatubelysning

Utmed väg 1314 finns i dag en äldre belysningsanläggning som kommer att ersättas med en ny vägbelysningsanläggning. Anledningen till förändringen är att belysningen är föråldrad och klarar inte längre Trafikverkets säkerhetskrav.

Arbetet planeras att starta vecka 30 (25/7 2022) och pågå ungefär 1 månad. Under ombyggnaden kan framkomligheten bli något begränsad.

Läs mer och se karta här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window