Begränsad framkomlighet i Holmby vid belysningsarbete

Gatubelysningen i Holmby kommer att byggas om och ersättas med ny modern belysning. Arbetet planeras att börja i januari 2022 beroende på vädret.

Under korta perioder under ombyggnaden kan det hända att en del stolpar är ur funktion. Även framkomligheten kan bli lite begränsad under ombyggnaden.

Mer information  finns på sidan Belysning på landsbygden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window