Begränsad framkomlighet i Hammarlunda under arbete med gatubelysning

Med start i början av maj kommer vi att ersätta den gamla belysningen längs väg 104 i Hammarlunda.

Den gamla belysningen kommer att ersättas med ny modern gatubelysning som uppfyller Trafikverkets krav på vägar och gators utformning.

Framkomligheten kan bli något begränsad under tiden som arbetet utförs. Arbetet beräknas ta ungefär en månad.

Gula prickar är gatubelysning som kommer att rustas upp. Gröna prickar är befintlig belysning som har renoverats tidigare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window