Begränsad framkomlighet i Östra Karaby under arbete med gatubelysning

Utmed väg 1276 finns en äldre belysningsanläggning. Den ska ersättas med en ny vägbelysningsanläggning som ska klara Trafikverkets säkerhetskrav.

Arbetet startade i juni och beräknas vara klart i mitten av oktober. Under ombyggnaden kan framkomligheten bli något begränsad.

Den nya moderna gatubelysning har LED-armaturer. Stolparna viker sig vid en krock och uppfyller Trafikverkets krav på vägars och gators utformning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window