Begränsad framkomlighet i Östra Karaby under arbete med gatubelysning

Utmed väg 1276 finns där i dag en äldre belysningsanläggning som kommer att ersättas med en ny vägbelysningsanläggning. Anledningen till förändringen är att belysningen är föråldrad och klarar inte längre Trafikverkets säkerhetskrav.

Arbetet planeras att starta vecka 25 och pågå ungefär 2 månader. Under ombyggnaden kan framkomligheten bli något begränsad.

Den nya moderna gatubelysning har LED-armaturer, stolparna är eftergivliga vid en krock och uppfyller Trafikverkets krav på vägar och gators utformning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window