Begränsad framkomlighet i Brönneslöv under arbete med gatubelysning

Nu kommer vi att byta ut den äldre gatubelysningen utmed väg 1268 i Brönneslöv. Vi planerar att dra igång arbetet under vecka 46 som börjar med måndag 14 november. De nya gatlyktorna kommer att ha LED och lever upp till trafiksäkerhetskrav. Arbetet kommer att pågå i ungefär en månad.

Den befintliga belysningen är föråldrad och klarar inte längre Trafikverkets säkerhetskrav. Arbetet planeras att starta vecka 46 och pågå ungefär en månad. Under ombyggnaden kan framkomligheten bli något begränsad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window