Eldningsförbud

Det är mycket torrt i markerna och stor risk för antändning och brandspridning i skog och mark och därmed förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller tills vidare. Var rädd om dig!

Badvattnet i Sjöholmen är bra

På grund av teknikaliteter har mätresultaten från provtagningarna i Sjöholmen inte publicerats. Senaste provet är från 5 juli och det visar på ett tjänligt vatten. 

Provet analyseras av ett fristående laboratorium. Prover tas var 14:e dag i Sjöholmen under sommaren.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.