Avverkningsarbete i Gyaskogen, Stehag

Efter vinterns stormar behöver nedfallna träd tas bort och träd som riskerar att falla behöver sågas ner och transporteras bort.

Skogsbolaget SÖDRA arbetar på uppdrag av Eslövs kommun i Gyaskogen under tre till fyra veckor, med start måndagen den 15 maj.

Vi uppmanar till uppmärksamhet och avråder från att vistas där arbete pågår och arbetsmaskiner rör sig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window