Ovårdad tomt

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att hålla din tomt i vårdat skick.

Ansvaret för att hålla tomten i vårdat skick gäller oavsett om tomten är bebyggd eller inte. Inom tätort kan det ställas högre krav på vilket skick en tomt ska ha jämfört med en tomt ute på landet.

Exempel på ovårdad tomt

Plan- och bygglagen säger att tomten ska vårdas och skötas så att risken för olycksfall begränsas. Tomten får heller inte bli en olägenhet för grannar eller skapa hinder eller fara i trafiken. Den får inte användas som lagringsplats för exempelvis skrot, bilar eller båtar. Om du bygger om eller renoverar får du använda tomten som upplag för material som behövs för arbetet, eller för material som uppstår under arbetet. Detta gäller dock bara under en begränsad tid.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window