Tillsyn av fastigheter

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina tomter i vårdat skick och inte låter sina byggnader förfalla.

Kommunen kan göra utredning för att bedöma om en byggnad eller tomt är ovårdad eller inte. Det kan ske på kommunens eget initiativ eller genom att en anmälan inkommit.

Om byggnaden, eller tomten, bedöms som ovårdad kan fastighetsägaren föreläggas*  att vidta de åtgärder som behövs för att byggnaden åter ska ha de tekniska egenskapskrav som krävs och att byggnaden, eller tomten, kan anses som vårdad.

Följder om man inte följer föreläggandet

Om fastighetsägaren inte följer ett föreläggande kan det förenas med vite**.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan, om det behövs, besluta att åtgärderna ska utföras på fastighetsägarens bekostnad.
Nämnden kan också koppla in Kronofogden.
Dessutom kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ge i uppdrag till extern konsult/externt företag att utreda vilka åtgärder som behöver göras för att få byggnaden i vårdat skick.

*föreläggas=beordras, att man måste
**vite=en slags böter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window