Järnvägens betydelse för Eslöv

Järnvägsstationen och Eslöv är intimt förknippade med varandra. När järnvägen kom till byn 1858 växte Eslöv snabbt, blev köping 1874 och stad 1911. 

Eslöv var fram till 1980-talets början en järnvägsknutpunkt. Efter att Eslövs station vid Södra stambanan invigdes 1858 byggdes två anslutande banor. Båda öppnades 1865; en mot Ystad och en mot Landskrona. 1898 öppnades en bana mot Hörby och Kristianstad. 1906 invigdes även en bana till Klippan.

Järnvägen kom till Eslöv 1858 och med den mycket goda möjligheter att göra affärer inte minst för spannmåls- och timmerhandel. Eslövs järnvägsstation 1902. Foto: Järnvägsmuseet.

Järnvägen kom till Eslöv 1858 och med den mycket goda möjligheter att göra affärer inte minst för spannmåls- och timmerhandel. Eslövs järnvägsstation 1902. Foto: Järnvägsmuseet.

Personal utanför Eslövs järnvägsstation omkring 1907. Foto: Järnvägsnmuseet.

Först i Sverige med gångtunnel under spåren

Stationen omfattade allt fler resenärer och godstrafik. Därför byggdes 1913 en ny påkostad station med en underjordisk tunnel som anslutning till perrongerna. Eslövs järnvägsstation blev därmed den första i Sverige som hade planskild anslutning till perrongerna i form av en tunnelförbindelse för ”person- och resgodstrafik”.

Stationen fick tre plattformar för att kunna hantera trafiken i flera olika riktningar samtidigt.

Eslövs stationshus berättar om det stora statliga järnvägsbyggandet i landet som tog sin början vid mitten av 1800-talet och som fortsatte under det tidiga 1900-talet. Det röda tegelhuset präglas av den genomgripande om- och tillbyggnad som genomfördes 1913-1914 med chefsarkitekten vid Statens järnvägars arkitektkontor Folke Zettervall som ansvarig.

Eslövs stationshus berättar om det stora statliga järnvägsbyggandet i landet. Det tog sin början vid mitten av 1800-talet och som fortsatte under det tidiga 1900-talet. Det röda tegelhuset präglas av den genomgripande om- och tillbyggnad som genomfördes 1913–1914. Ansvarig var Folke Zettervall, chefsarkitekt vid Statens järnvägars arkitektkontor.

Statligt byggnadsminne

Järnvägsstationen i Eslöv är byggnadsminnesförklarad och väl värd ett besök. Den byggdes 1914 och är den tredje stationsbyggnaden i ordningen. 1858 och 1866 byggdes de två första.

Själva stationsbyggnaden innehåller många vackra detaljer. På perrongerna är överbyggnader och trapphus fina exempel på den tidiga järnvägsepokens arkitektur.

Stationens fasad bär det röda tegel som är så karakteristiskt för såväl den nya som den gamla bebyggelsen i Eslöv.

1986 förklarades Eslövs stationshus som statligt byggnadsminne.

2007 utsåg regeringen ytterligare delar av Eslövs station till statligt byggnadsminne: ”Eslöv är ett utpräglat järnvägssamhälle, och järnvägen bidrog till att Eslöv 1911 fick stadsrättigheter. Själva stationshuset är sedan tidigare byggnadsminne, och dagens regeringsbeslut innebär att även en gångtunnel, en trappöverbyggnad samt perrongtaket får motsvarande skydd.”

Eslövs stationshus, grundgrävning och tunnelbyggnad i april 1914. Foto: Järnvägsmuseet.

Alla som vill bjuds in att tycka till om utvecklingen av östra Eslöv

Eslövs kommun har de senaste tio åren vuxit med drygt 2 500 invånare och nästan 1 200 arbetstillfällen.

Utvecklingen av östra Eslöv är en viktig pusselbit i att göra kommunen ännu attraktivare, med fokus på hållbar utveckling.

Förslaget till hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas är nu ute på samråd. Det betyder att alla som vill kan tycka till om förslaget fram till 30 december 2020.

Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst, vid ett av våra dialogmöten, via vår interaktiva karta eller med post.

Mer information hittar du här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window