Kvarngatan – Eslövs Broadway

Eslövs Broadway, med allt som hör till en infart, men långt ifrån ordnad och i sin södra förlängning, byggd i gammal betong.

Nu befinner vi oss på Kvarngatan, i närheten av Eslövs gamla vattentorn. Kvarngatan sträcker sig från Pärlgatan i norr till Trehäradsvägen i söder och är en huvudgata inom östra stationsområdet. Planarkitekt Torsten Helander liknar den vid Broadway på Manhattan.

Vet du varför gatan fick namnet Kvarngatan?

Kvarngatan fick sitt namn år 1881 (Stora Kvarngatan) men benämns idag endast Kvarngatan. Det låg tre väderkvarnar längs med vägen. Den första låg norrut, i närheten av Östergatan. Den andra ett stenkast söderut om den första och den tredje nästan mittemot vattentornet.

Johnssons Mölla. Foto: KG-Pressfoto

Johnssons Mölla. Foto: KG-Pressfoto

Ottersteds mölla. Möllan byggdes av Lars Otterstedt på 1870-talet. Låg i korsningen Stora och Lilla Kvarngatan. Foto: KG-Pressfoto

Ottersteds mölla. Möllan byggdes av Lars Otterstedt på 1870-talet. Låg i korsningen Stora och Lilla Kvarngatan. Foto: KG-Pressfoto

Längs Kvarngatan finns fortfarande flera exempel på bostadsbebyggelse och industribebyggelse från den tid då Eslövs köping grundades.

När järnvägen kom till Eslöv i mitten på 1800-talet, utvecklades näringslivet i Eslöv. Spannmålshandeln dominerade vilket avspeglades i bebyggelsen i form av torkrior, förvaringsmagasin och kvarnar. Längs med Kvarngatan hade konsul Petter Olsson från Helsingborg en spannmålsfilial. Likaså spannmålsfirman Carl Engström AB, som hade sitt huvudkontor i korsvirkesbyggnaden strax väster om järnvägen, i korsningen Storgatan och Östergatan.

Tyvärr är alla kvarnarna borta idag och den sista kvarnen totalförstördes i en brand under 1980-talet.

Men som tur är vittnar Kvarngatans namn om gatans historia.

Nu vet du varför Kvarngatan heter Kvarngatan!

Johnssons mölla på Kvarngatan Eslöv brinner, Foto: KG-Pressfoto

Johnssons mölla på Kvarngatan Eslöv brinner, Foto: KG-Pressfoto

Alla som vill bjuds in att tycka till om utvecklingen av östra Eslöv

Målet med den fördjupade översiktsplanen är inte att skapa ett likadant Eslöv som på den västra sidan, utan att komplettera det befintliga med stadsmiljöer där människor vill leva och uppehålla sig. Det är ett område som ligger centralt i staden och som kan bidra till att Eslöv stärks som ort både i ett lokalt och i ett regionalt skånskt sammanhang.

Till exempel kan fler bostäder ge ett större underlag för de centrumfunktioner som framförallt finns på den västra sidan, vilket i sin tur kan ge Eslöv ett bredare utbud av verksamheter, handel och service jämfört med idag

Förslaget till hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas är nu ute på samråd. Det betyder att alla som vill kan tycka till om förslaget fram till 30 december 2020.

Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst, vid ett av våra dialogmöten, via vår interaktiva karta eller med post.

Mer information hittar du här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window