Idrottsparken

Idrottsparken: där föreningsliv, skola, och alla andra mötas kan, växer och vänds ut och in så att ute blir mer inne och vattnet tittar fram.

Nästan alla i Eslöv har varit på Berga skolområde. Det är på många sätt ”det kommunala hjärtat” i staden. Här finns både skola, idrottshallar och fotbollsplaner. Många, både barn och vuxna, utövar sina idrottsaktiviteter här.

Idrottsparken. Foto: Christoffer Borg Mattisson.

Idrottsparken. Foto: Christoffer Borg Mattisson.

Den här viktiga platsen vill Eslövs kommun utveckla till en riktig mötesplats, en idrottspark!

I områdets norra del är det tänkt att finnas en stadsdelspark som blir en plats för rekreation för hela östra Eslöv. Parkens ytor ska utformas för att ta tillvara på och utveckla både rekreativa och ekologiska värden.

Många saker på samma ställe

Skolområdet och idrottsanläggningarna fungerar redan idag som delvis integrerade delar och det är något som är viktigt att bygga vidare på. De äldsta byggnaderna på området är byggda på 60-talet och de nyaste på 00-talet.

Gemensamt för flera av dem är tyvärr att de kan upplevas som slutna och det är svårt att hitta rätt när man kommer hit. Om byggnadernas entréer blir tydligare blir de mer inbjudande och upplevs som trevliga.

Idrottsparken ska kunna användas av många och på flera olika sätt. Här ska det finnas plats för skolan, föreningsverksamhet, spontanidrott och härligt umgänge. Därför är det extra viktigt att fundera på hur utomhusytorna planeras så att allt får plats. Eftersom det finns så många föreningar som är verksamma här vill kommunen är de är med formar området.

En plats för vatten

Spontant är kanske inte den här delen av Eslöv något man naturligt tänker på när man pratar om vatten.

Men det är faktiskt en viktig plats för att kunna ta hand om regnvatten för att det inte ska bli problem med till exempel översvämningar.

Och vattnet ska, i vårt förslag, inte gömmas i rör och kulvertar under mark där det inte tvunget, utan lyftas upp och vara en del av Idrottsparken. Här ska det vara möjligt att leka och lära sig om vattens plats och funktion i en stad.

En viktig plats för skolan både nu och då

Idag är det fler än 500 barn och ungdomar som går i skolan vid den framtida Idrottsparken. På Nya Östra skolan finns årskurs f-6 och på Källebergsskolan huserar årskurs 7-9. Dessutom finns gymnasiesärskola samt byggprogram på Bergaskolan.

Men fram till 2019 fanns Bergagymnasiet här. Skolan byggdes 1970 och var en av Skånes största gymnasieskolor.

När Bergagymnasiet hade sin storhetstid läste närmare 1800 elever på skolan. Utöver Eslöv tillhörde även hela Höör och Hörby dess upptagningsområde.

Visste du att komikern Johan Glans, juniorvärldsmästaren i rally Tom Kristensson och Filip Jers, som var den förste att ta en masterexamen i munspel vid Kungliga musikhögskolan, alla har gått på Bergagymnasiet?

Men som följd av införandet av ”Fritt sök” (som gjorde det möjligt att söka till vilken gymnasieutbildning som helt i hela Skåne) och en minskande storlek på elevkullarna blev antalet elever på skolan allt lägre och framtiden var oviss.

Eslöv valde dock en annan väg än många andra skånska kommuner. Istället för att lägga ned gymnasiet valde man att satsa. Dock inte på samma plats, utan ungefär 500 meter närmare centrum, där den nya Carl Engström-skolan invigdes 2019.

Bostäder i Idrottsparken

I de norra delarna av området finns sedan tidigare planer på att bygga bostäder. För att de bättre ska passa in i Idrottsparken är tanken att dessa flyttas lite västerut och placeras mot Östergatan/Ringsjövägen på båda sidor om Verkstadsvägen.

Här kan det också finnas plats för exempelvis en förskola.

Idag finns Kronosept här. Det är ett familjeföretag i tredje generationen som varit verksamt i Eslöv sedan 1970. Företaget tillverkar hygienprodukter för kvinnor.

Kärleksstig? Foto: Eslövs kommun.

Kärleksstig? Foto: Eslövs kommun.

Mellan Östergatan och Verkstadsvägen finns ett nedlagt godsspår från 1960-talet. Det kan bli en ”Kärleksstig”, en grön och gen smitväg för gående och cyklister som ska till skolan eller någon av föreningsaktiviteterna på Idrottsparken.

Idrottshistora i Eslöv

I Joel Sallius bok Det handlar om gamla Eslöv beskrivs idrottsrörelsens framväxt i Eslöv: Efter de olympiska spelen i Aten 1906 gick en våg av idrottslig hänförelse fram över vårt land och sköljde även in över Eslöv. Redan 1905 hade ”Idrottens vänner” sökt organisera idrottsintresset i samhället enligt vad en av initiativtagarna till klubben, posttjänstemannen Henry Tykesson, berättat. Men försöket misslyckades. 1908 bildades så EAI, Eslövs Allmänna Idrottsförening.

Idrottshemmet i Eslöv. Föjers arkiv.

Idrottshemmet i Eslöv. Föjers arkiv.

Föreningens första tävling hölls i samband med den stora lantbruksutställningen 1908. Hela Ekenäsområdet hade 1906 inköpts av köpingen för att användas just för denna utställning. Man hade anlagt en präktig uppvisningsring för de många djur som fanns att beskåda, och denna fick tjänstgöra som tävlingsplats även för släktet Hornos representanter, idrottsmännen. Det blev en verkligt festlig tillställning enligt vad en krönikör berättar i den minnesskrift, som utgavs vid föreningens femtonårsjubileum. Den stora åskådarläktaren var fullsatt. Programmet var omfattande, och tävlingarna pågick i över fyra timmar. Man tävlade i allt vari tävlas kunde. Mest utmärkte sig ”Kitan” Bolmstedt, men även Frantzich, Oscar Lindbeck, Agnar Nilsson, Ståhlberg, Sigvald Troeli med flera visade prov på goda takter. I programmet ingick också en fotbollsmatch mellan EAI:s och Löberöds representationslag.

Brottning i idrottshemmet EAI. 1960-tal. Föjers arkiv.

Brottning i idrottshemmet EAI. 1960-tal. Föjers arkiv.

Boxning i idrottshemmet EAI. 1960-tal. Föjers arkiv.

Boxning i idrottshemmet EAI. 1960-tal. Föjers arkiv.

Skolidrott för Ekenässkolan löpning. 1960-tal. K.G Pressfoto.

Skolidrott för Ekenässkolan löpning. 1960-tal. K.G Pressfoto.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window