Eslövs utveckling, byar och Times Square

En medeltida bondby fick, i tur och ordning, och på annan plats låna sitt namn till en hållplats 1858, ett stationssamhälle strax därefter, en köping 1875, ett municipalsamhälle 1889 och slutligen en stad 1911. Nu hundra år senare, stannar vi vid en korsning av två centrala gator, som tar förnyad plats och visar vägen mot en framtid i Eslövs stadsförnyelse.

1658–1911: Från dansk bondby till svensk småstad

1600-talet var för Eslövs och Skånes del en orolig tid då Sverige och Danmark slogs om Skåne. Efter freden i Roskilde 1658, blev Skåne en perifer del av Sverige efter att ha varit en central dansk riksdel.

1800-talet medförde genomgripande förändringar i hela samhället. Bland annat ändrades landskapsbilden för alltid i samband med skiftet, då de samlade byarna splittrades och gårdarna flyttades ut på byns marker.

Mellan 1803 och 1860 skiftades i stort sett hela det område som idag är Eslövs kommun. I skiftesreformens kölvatten utdikades också stora arealer våtmarker för att kunna odlas.

Östergatan i sin nuvarande sträckning är den enda väg som, över åkern, fanns redan då Eslöv bara var ett namn på några gårdar strax söder om korsningen Västergatan/Trollenäsvägen på vägen mellan Fridarsro och Västra Sallerup. Nuvarande scoutgården är kvar från denna tid.

Rekognoseringskartan 1815. Eslöf i nuvarande korsningen Västergatan/Trollenäsvägen. Stora torgs läge markerat i blått i öster syns Snärjet.

Rekognoseringskartan 1815. Eslöf i nuvarande korsningen Västergatan/Trollenäsvägen. Stora torgs läge markerat i blått i öster syns Snärjet.

1858 Järnväg och industrialisering

Med järnvägens tillkomst händer allt fort. Hållplats blir till ett stationssamhälle strax därefter, en köping 1875, ett municipalsamhälle 1889 och slutligen en stad 1911.

Sverige har beslutat att stambanor ska fram för att främja landets utveckling. Till stambanorna skulle privata tvärbanor knytas för att nå ut i alla landets hörn.

Järnvägarna skulle medvetet, och i hög grad, läggas utanför historiska tätorter och städer för att inkludera landets inland och naturresurser i ett modernt nätverk av transport och nya samhällen.

Just här skulle enligt staten en sådan knutpunkt med stationssamhällen växa upp och lämpliga tvärbanor auktioneras ut. Så skedde också och namnet fick man låna från närmsta grannby.

1858 nådde stambanan från söder fram till Eslöv och snart följde ytterligare privata järnvägslinjer: 1865 till Billeberga, Landskrona och Helsingborg, 1866 till Bjärsjölagård och Ystad.

Eslöv växte snabbt till ett viktigt handels- och jordbrukscentrum och blev 1875 en köping, med plankarta som grund och lite senare ett omgivande municipalsamhälle 1894.

I slutet av 1880-talet var Eslöv landets näst största handelsköping med livligare handel än hälften av landets städer!

1897 öppnades järnvägen till Hörby och 1898 till Röstånga. Den fortsatta befolkningsutvecklingen orsakades främst av en stark industriell utveckling. Köpingen erhöll först av alla landets nya järnvägsknutar stadsrättigheter 1911.

Eslövs stationssamhälle 1858-1866 Den gamla bondbyn syns i väster.

Eslövs stationssamhälle 1858–1866 Den gamla bondbyn syns i väster.

Eslövs stationssamhälle 1858-1866. Vissa ägogränser i öster avtecknar sig än idag.

Eslövs stationssamhälle 1858–1866. Vissa ägogränser i öster avtecknar sig än idag.

Eslövs Köping och kringliggande municipalsamhälle.

Eslövs köping och kringliggande municipalsamhälle.

Byarna

När järnvägarna drogs fram växte också flera av kommunens mindre samhällen upp kring stationerna. Marieholm, Löberöd, Stehag, Flyinge, Hurva, Harlösa Örtofta, Kungshult och Billinge är sådana exempel längs alla spåren.

Billinge station.

Billinge station.

Löberöds station. Bild från 1900. Järnvägsmuseet.

Löberöds station. Bild från 1900. Järnvägsmuseet.

Hurva station. Bild från Järnvägsmuseet.

Hurva station. Bild från Järnvägsmuseet.

Stehags station. Föjers arkiv.

Stehags station. Föjers arkiv.

Marieholms station. Föjers arkiv.

Marieholms station. Föjers arkiv.

Kiosken vid Örtofta station.

Kiosken vid Örtofta station.

Trollenäs station.

Trollenäs station.

Stambanan hade finansierats av staten medan de andra järnvägssträckorna finansieras genom privata järnvägsbolag. Flera av dem visade sig olönsamma. Detta fick till följd att de gick i konkurs, övertogs av staten och lades ner.

Detta innebar också att orternas tillväxt och betydelse minskade, liksom Eslövs handelsområde.

Staden i öster

Eslöv fick efter sin snabba utveckling stadsprivilegier 1911 och därmed en första stadsplan 1913. Trädgårdsstad läggs till den redan i stora delar etablerade stenstaden på västra sidan om järnvägen. På östra sidan betonas industri och företagsamhet. Bostäder växer också fram i mindre delar, blandat med de olika verksamheterna.

En till hälften etablerad och till hälften oplanerad blandstad har här genom åren sakta vuxit fram. Kommunen har under senare år tagit fasta på detta som en möjlighet och kvalitet att bygga vidare på.

Med utgångspunkt från korsningen av de viktigaste två gatorna Kvarngatan och Östergatan kan vi se många exempel på denna successiva omvandling om vi blickar upp och ner längs gatorna. Mer om detta i annan lucka. Dessa gator bildar också stomme i kommunens arbete med en fördjupad plan för östra Eslöv. Denna görs för att mer strukturerat kunna ta vara på de kvaliteter och möjligheter som denna östra, halvfärdiga och dynamiska stadsdel bjuder på.

Sen kom bilen, Kvarngatan och de omfattande industriverksamheterna öster om järnvägen.

Vill du bidra?

Vi har alla en relation till vår historia. Genom oss själva, vår familj, utbildning eller den plats vi vistas på. På så vis finns kulturhistoriska värden överallt och bedömningen av vad som är viktigt att bevara kan ske på olika nivåer.

Vill du bidra med kunskap om Eslövs historia? Lämna gärna ett tips i formuläret nedan.

Här skriver du in ditt tips

Du måste bekräfta att du inte är en robot.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window