Eslövs Greenwich Village

Planer går ibland från dröm till verklighet. Bo med andra, trädgård och med park, avskilt men ändå mitt i stadens centrum. Går det att ordna? I Sädgåsen står snart hus i gemensam park, markanvisat och med tredubbel byggrätt och bevarande av Johnssons minne. I Gåsen, Fjäll och- Grågåsen, stadsradhus för alla! En gömd oas i stadens myller.

Mycket har hänt och händer i området som vi valt att kalla Eslövs Greenwich Village. Området ligger söder om Carl Engström-skolan som du kan läsa mer om i lucka 18. Det ramas in av Gasverksgatan i öster, Kvarngatan i väster och Nils Johnssons väg i söder.

Här kommer det växa fram både stadsradhus och lägenheter.

Kommunens första trygghetsboende

Visste du att Eslövs Bostads AB precis har invigt kommunens första trygghetsbonde här? Trygghetsboendet består av 38 lägenheter och gemensamhetslokaler med trygghetsvärd.

På trygghetsboendet finns en gemensam gård med flera platser för umgänge eller vila. En boulebana ger möjlighet att samlas och spela en omgång med grannarna. På gården ligger även en lokal för aktiviteter och umgänge.

Barnkrubban Johnssons minne

För nästan 100 år sedan var det inte boende för äldre som var aktuellt här, utan för små barn. Här uppfördes nämligen år 1934 barnkrubban Johnsons minne.

Syftet med barnkrubbor var att ge små barn från mindre bemedlade familjer tillsyn medan föräldrarna arbetade. Barnkrubborna i Sverige spelade en mycket viktig roll för många familjer som hade svårigheter med att försörja sig. De bidrog även till att kvinnorna kom ut i arbetslivet.

Barnkrubba. Foto: digitalt museum.

Barnkrubba. Foto: digitalt museum.

Johnsons minne är en stiftelse som är verksam än idag. Dessa byggnader och institutioner har varit viktiga för många barn och familjer under åren och har även bidragit till Eslövs utveckling och framtid.

Nyproduktion av 21 bostadsrätter

Johnssons minne kommer snart göras om till bostäder med ett centralt läge. Kvarteret kommer ha en parkliknande karaktär med utlagda huskroppar mellan uppvuxna träd. Tanken är att detta är en särskild kvalitet att bygga vidare på, bo i centrum men ändå avskilt och i storskalig grönska. Söderut sluts och inramas kvarteret av befintliga villor med sina trädgårdar.

Johnssons minne. Illustration GBJ Bygg.

Johnssons minne. Illustration GBJ Bygg.

Granne med Johnssons minne – 35 stadsradhus i bilfri zon

Utöver kvarteret med Johnsons minne kommer ett kvarter till att byggas. Ett kvarter bestående av stadsradhus med hög arkitektonisk kvalitet och stort hållbarhetsfokus. Här kommer det att uppföras 35 radhus i två eller tre våningar, i ett bilfritt kvarter med mycket gröna ytor, gemensamma mötesplatser och möjlighet att odla. Alla radhusen kommer att ha egna mindre uteplatser och dessutom finns stora gemensamma platser för umgänge och odling.

Förutom en mindre egen uteplats vid varje hus finns stora gemensamma gröna ytor för umgänge och odling. Illustration Kamikaze Arkitekter.

Förutom en mindre egen uteplats vid varje hus finns stora gemensamma gröna ytor för umgänge och odling. Illustration Kamikaze Arkitekter.

Gemensamhetshus, gemensamma förråd, växthus, odlingslotter, fruktträdgård och gott om plats för cykelparkering kommer att finnas i kvarteret. Bostadshusen kommer att byggas i trä och sten. Kvarteret  ramas in av låga sittmurar och planteringsbänkar.

Parkering för motorfordon samlas utanför området för att skapa en lugn oas där barn och vuxna säkert kan vistas i hela området. En pool för elektriska lådcyklar ingår i boendet och det är möjligt att bli medlem i en elbilspool.

35 radhus ska byggas i det bilfria kvarteret. Illustration Kamikaze Arkitekter

35 radhus ska byggas i det bilfria kvarteret. Illustration Kamikaze Arkitekter

Husen byggs i robusta material som patinerar, blir vackrare med åren och som går att underhålla. Illustration Kamikaze Arkitekter

Husen byggs i robusta material som patinerar, det vill säga blir vackrare med åren och som går att underhålla. Illustration Kamikaze Arkitekter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window