Bruksstaden

I norra, östra Eslöv, Bruksstaden nu sakta växer fram. Där många dygder har spirat och man följt olika välfärdsprogram. Plats för hårt arbete, vila, skola och kyrka, men också där fattighus och nykterhetsrörelse vuxit fram. Snart tusentals kvadratmeter bostad, knappt kvar ens skrotets damm.

Nästan alla i Eslöv vet var ”Stena” ligger. Med utgångspunkt i den stora industrifastigheten ska ett modernt bostadsområde växa fram norr om Östergatan.

Området kallas för Bruksstaden och den nya bebyggelsen kommer att vara tät och hög, husen kan vara upp till fem våningar. Sammanlagt kan 1 200 nya bostäder byggas här, varav hälften är tänkta på Stena Recyclings fastighet och resterande på fastigheterna längre österut.

Visionsskiss östra Eslöv. Kamikaze arkitekter.

Visionsskiss östra Eslöv. Kamikaze arkitekter.

De nya bostäderna kommer att kompletteras med framförallt servicefunktioner som till exempel förskola och vårdcentral. Genom att bygga på höjden kan både grönska, öppen hantering av regnvatten och gång- och cykelvägar få plats.

Området närmast järnvägen kommer inte att förändras på samma sätt. Det ligger fokus framförallt på att höja kvaliteten på de gemensamma grönområdena. En mångfald bland företagen – både nu och då

Verksamheter inom området

Precis som inom övriga delar av östra Eslöv har det både funnit och finns många olika verksamheter inom området. Tidigare låg både mejeri och slakteri (som du kan läsa mer om i lucka 11) här och även bland annat en skofabrik (som du kan läsa om i lucka 5).

Idag är Stena Recycling det till ytan största företaget, men många fler är verksamma här, som till exempel Erikshjälpen, Eslövs Måleri & Byggservice och AB Smidmek.

Visste du att företaget som idag heter Optimera grundades redan 1868 av timmerhandlare Nils Johnson. Verksamheten hette först AB Nils Johnson & Co och under en lång period Moberg & Co. Till en början var mjöl- och fodervaror den dominerande delen av affärsrörelsen, men senare tillkom även snickerifabrik, brädgård, hyvleri, glasmästeri. 1907 övertog sonen Johannes Johnson företaget och utvecklade den till en av de mer betydande inom trävarubranschen.

AB Johnsson o Comp. Eslöv. Interiör från fabriken. Föjers arkiv.

AB Johnsson o Comp. Eslöv. Interiör från fabriken. Föjers arkiv.

Samhällsservice och kultur

Såklart finns det mer än tillverkning och handel i Bruksstaden. Det är idag, och har även varit historiskt, en plats med viktiga funktioner för människorna i staden.

Brahehälsan huserar här och kommunen har också flera verksamheter så som förskola, fritidsgård, Vuxenutbildning, SFI, Särvux och serviceboende.

Tidigare låg fattighuset i området och på Kvarngatan ligger den vackra Österkyrkan där Equmeniakyrkan har sin verksamhet.

Missionsrörelsen har en lång historia här och har funnit i området alltsedan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i slutet av 1860-talet höll sina andaktsstunder i en magasinlokal i korsning Kvarngatan-Östergatan.

Emilia Lindqvist

Nykterhetsrörelsen har varit viktig för Eslöv och en av deras förgrundsfigurer, Emilia Lindqvist, kommer från staden. Hon hade många strängar på sin lyra och var även den första kvinnan att bli invald i Eslövs stadsfullmäktige. Dessutom var hon ordförande för stadens arbetslöshetskommitté och även initiativtagare till Eslövs läsestuga.

Ulla Billquist

Om du besöker Bruksstaden, glöm då inte bort att ta en titt på huset där Ulla Billquist levde sina första år. Vet du inte vem det är? Ulla Billquist var under 1930- och 1940-talet en av Sveriges främsta artister. Hon sjöng in 358 skivsidor åren 1929–1946. Ulla Billquist är kanske mest känd för sin inspelning av ”Min soldat” 1940 och hon blev mycket populär bland beredskapsmännen när hon reste runt som fältartist under andra världskriget.

Historien om Gäddan 41 och första steget mot Bruksstaden

Måndagen den 10 augusti 2020 undertecknades ett avtal som innebar att Stena Recycling AB flyttar sin verksamhet med återvinning och avfallshantering från centrala Eslöv.

Verksamheten har en lång historia på fastigheten Gäddan 41 som ligger vid Bruksgatan. Redan 1945 började Gotthard Nilsson AB bedriva avfallshantering och återvinning där. Men i takt med att staden har växt och förändrats har denna typ av ytkrävande och ibland störande verksamhet blivit allt mindre lämplig i ett så centralt läge. Eslövs kommun har därför under många år förhandlat med Stena om en flytt och nu är avtalet äntligen på plats.

Stena Recycling får inga pengar för att flytta. Däremot får företaget en ersättningsfastighet av kommunen, som kommer att bekosta ombyggnad och anpassning av fastigheten, så att Stena kan bedriva sin verksamhet på samma sätt som idag.

Markbytet och flytten kommer att genomföras i flera steg. Först måste Stena få miljötillstånd för att bedriva sin verksamhet på den nya platsen. Det är Länsstyrelsen som prövar tillståndet och det kommer förmodligen att ta ungefär ett år. Därefter kan kommunen upphandla och genomföra ombyggnaden av ersättningsfastigheten, vilket tar ytterligare två år. Sedan kan Stena flytta.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window