Berga

Homogent och orört sedan nästan femtio år, hoppas nu på att bygga uppåt, med utsikt över stan. Östra Eslövs hjärta med park ska växa upp och tvenne Eslövs pågar ska också sticka upp.

Bostadsområdet Berga byggdes 1966-1969 och omfattar 385 lägenheter. Det är idag ett lummigt och uppväxt bostadsområde. Foto: Håkan Sandbring

Bostadsområdet Berga byggdes 1966-1969 och omfattar 385 lägenheter. Det är idag ett lummigt och uppväxt bostadsområde. Foto: Håkan Sandbring

Under 1950-talet och första delen av 1960-talet var bostadsbristen akut i Sverige. Den orsakades av stor inflyttning till städerna. Samtidigt flyttade fyrtiotalistgenerationen hemifrån, vilket gav upphov till en babyboom med start kring 1965.

En miljon bostäder på 10 år

Miljonprogrammet är den vardagliga benämningen på bostadsbyggandet i Sverige under perioden 1965–1975, som följde efter ett riksdagsbeslut 1965. Målet var att under kort tid bygga en miljon bostäder och förbättra bostadsstandarden. En förutsättning för miljonprogrammet var pensionsreformen 1959. Betydande kapital hade byggts upp i AP-fonderna, som kunde användas för finansiering.

I riksdagsbeslutet ingick även att kommunerna skulle erbjudas gynnsamma ekonomiska villkor om de beslutade att bygga storskaligt. Majoriteten av bostäderna skulle vara lägenheter i flerbostadshus, men även många radhusområden, så som Rudolf Jonassons väg och Greve Dückers väg, räknas in i miljonprogrammet.

Eslövs kommun är genom sitt helägda bolag Eslövs Bostads AB en relativt stor aktör på bostadsmarknaden i Eslöv.  Bolaget, som då kallades Eslövsbyggen AB, bildades 1964 genom ett samarbete mellan Eslövs stad och Svenska Riksbyggens förening. Under Eslövs Bostads AB (ebo):s första årtionden var bostadsbyggandet omfattande. Berga byggdes 1966-69, Rönneberga 1970-72, gamla Sallerup 1973-78 och nya Sallerup 1982-83.

På 1960-talet var det pop, plast och praktiska material som gällde. I det här köket från Bergaområdet 1966 ser vi den klassiska köksinredningen (troligen gul eller ljusblå) med perstorpsplattor och utdragbara specerilådor i plast. Kakelplattornas klisterdekor, blommig vaxduk, enkla pinnastolar, trasmattor i plast, färgglad kaffekanna och brickorna prydligt upphängda på väggen – allt finns med! Bild från Eslövs Bostads AB:s jubileumsfolder 2014.

På 1960-talet var det pop, plast och praktiska material som gällde. I det här köket från Bergaområdet 1966 ser vi den klassiska köksinredningen (troligen gul eller ljusblå) med perstorpsplattor och utdragbara specerilådor i plast. Kakelplattornas klisterdekor, blommig vaxduk, enkla pinnastolar, trasmattor i plast, färgglad kaffekanna och brickorna prydligt upphängda på väggen – allt finns med! Bild från Eslövs Bostads AB:s jubileumsfolder 2014.

Begreppet köp, slit och släng myntades på 60-talet. Tunga matmöblemang, gungstolar, stoppade möbler och gammalt porslin skulle ut. In kom spånplattemöbler, stålrörsfåtöljer, bokhyllor i jakaranda, stormönstrade textilier i klara färger och bruksföremål i keramik. Här ser vi härliga ryamattor, teakbord och nymodigheten Snäckskalslampa – inredningsdetaljer som är hett eftertraktade av dagens ungdomar som ska sätta bo. Bild från Eslövs Bostads AB:s jubileumsfolder 2014.

Begreppet köp, slit och släng myntades på 60-talet. Tunga matmöblemang, gungstolar, stoppade möbler och gammalt porslin skulle ut. In kom spånplattemöbler, stålrörsfåtöljer, bokhyllor i jakaranda, stormönstrade textilier i klara färger och bruksföremål i keramik. Här ser vi härliga ryamattor, teakbord och nymodigheten Snäckskalslampa – inredningsdetaljer som är hett eftertraktade av dagens ungdomar som ska sätta bo. Bild från Eslövs Bostads AB:s jubileumsfolder 2014.

Framtidsplaner för Berga

Den äldre bostadsbebyggelsen är kompletterad av två högre punkthus som är placerade utmed gatan (detaljplaneprocessen är pågående) vilka har bidragit till förtäta området utan att minska de gröna ytorna. Tvärtom har dessa genomgått en kvalitetshöjning.

I mitten av Bergaområdet har den gemensamma gröna ytan öppnats upp och är en del av ett grönt rekreativt parkstråk som korsar Ringsjövägen och fortsätter ner till den angränsande Idrottsparken. Berga är en livfull plats för möten och umgänge både för de som bor och de som besöker platsen.

Förtätningen av området gör att boendeparkeringarna framförallt finns i parkeringshus eller under jord. De tidigare parkeringsytorna är delvis ersatta av icke hårdgjorda ytor som även kan användas för vattenhantering.

Lunna fyra töser blir Eslövs tvenne pågar? Foto: David Castor.

Lunna fyra töser blir Eslövs tvenne pågar? Foto: David Castor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window