Vattenråd

Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor. Här kan berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera problem och idéer inom sitt område.

Genomförandet av vattendirektivet har inneburit ett nytt sätt att tänka kring vattenfrågor. Utgångspunkten för arbetet utgår ifrån en helhetssyn och följer vattnets naturliga gränser, dvs avrinningsområden. För att nå ett framgångsrikt vattenförvaltningsarbete är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window