Sjöar

I Eslövs kommun finns det två sjöar, Ringsjön och Vombsjön.

Kommunen är aktiv i vattenvårdsarbetet för de sjöar (Ringsjön och Vombsjön) som finns i kommunen och de åar (Rönne å, Saxån, Braån, Bråån och Kävlingeån) som rinner genom den. Och det behövs eftersom vårt vatten ännu inte lever upp till Vattendirektivets klassning för God Status.

Bada

I Sjöholmen kan man bada i Ringsjön.

Fiska

Fiska kan man göra både i Ringsjön och i Vombsjön.

Här kan du läsa om de bestämmelser som gäller för dig som vill fiska.  fiskebestammelser_skane PDF (pdf, 535.6 kB)

Projektet “Västra Ringsjön steg för steg”

Höörs och Eslövs kommun samarbetar i projektet för att göra Västra Ringsjön och delar av Rönne å mer tillgängliga för dig som vill vandra, fiska, bada och uppleva naturen.

Ringsjön är Skånes näst största sjö och består av Sätoftasjön samt Östra och Västra Ringsjön.

Under många decennier har kraftiga algblomningar förekommit i sjön men tack vare restaureringsarbete är vattenkvaliteten nu betydligt bättre och Ringsjön har stor potential för ökat friluftsliv, utvecklad besöksnäring och naturturism.

Platser för att ta sig ner till sjön

I nuläget saknas naturliga utgångspunkter runt sjön och för allmänheten är det därför inte alltid så lätt att ta sig ned till sjön. Därför ska tre platser bli tydligare i sin funktion. Det gäller Gamla Boo i Höörs kommun och vid Sjöholmen i Eslövs kommun vid de befintliga badplatserna samt vid Ormanäs i Höörs kommun där en helt ny utgångspunkt ska anläggas.

Vid dessa platser ska informationstavlor med karta och text om sevärdheter, natur, historia, vandringsmöjligheter, boende, matställen med mera att sättas upp. Dessutom kommer grill- och sittplatser anordnas eller där det redan finns; uppdateras. Detta kommer förmodligen att ske under 2018.

Projektinformation

Det formella namnet på projektet är Tillgänglighet runt Västra Ringsjön. Eslövs och Höörs kommun samarbetar i projektet som pågår under 2017 och 2018 och delfinansieras av Naturvårdsverket via LONA (LOkala NAturvårdssatsningen). Inom projektet gjordes en fältinventering för att titta på möjligheterna i området kring Västra Ringsjön.

Medskapande dialog

För att i ett tidigt skede få med markägare, föreningar, besöksnäringen och andra viktiga aktörer i arbetet arrangeras dialogmöten och workshoppar. Syftet är att samla in idéer och nödvändig information, men också att få till en medskapande dialog och samverkan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window