Naturvård

De flesta av kommunens projekt har grunden för sin finansiering i LONA-bidrag. LONA är en statlig satsning på lokala naturvårdsprojekt. Genom den kan man få bidrag med upp till 50 procent för de projekt som bedrivs.

Grundtanken med satsningen är att lokal naturvård ska stimuleras genom statsbidrag.

Projekten ska  bygga på lokala initiativ och delaktighet. Kommunen har därför en viktig roll tillsammans med andra aktörer, gärna i samverkan och partnerskap, att initiera och genomföra bra lokala projekt.

Syftet är också att stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och öka deras möjligheter till genomförande av egna projekt.

Just nu genomförs LONA-projektet Västra Ringsjön steg för steg. Mer information om projektet hittar du här. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window