Kulturmiljöarbete

Eslövs kommun har med start i september, tillsammans med konsulter från Kulturen i Lund, påbörjat arbetet med ett kulturmiljöprogram. Programmet syftar bland annat till att synliggöra och lyfta Eslövs kulturhistoria och de fantastiska miljöer och byggnader som finns i kommunen.

Eslövs kommun är rik på varierande och upplevelsemässigt tillgängliga kulturmiljöer. Här finns Eslövs lilla kompakta stenstad, bymiljöer, stationssamhällen, medeltida slott och 1800-talsslott, kvarnmiljöer och pärlor från alla olika tider. De många olika kulturhistoriska spår som finns i vårt landskap och har potential att tillföra kvaliteter i utvecklingen av vår kommun. Genom att exempelvis bevara banvallarna och utveckla dem till gång-, cykel- eller ridstråk mellan orter och som rekreationstråk i landskapet, tas kulturmiljö tillvara och de kulturhistoriska spåren längs med järnvägarna synliggörs.

Kulturmiljön ger historiska perspektiv på samhällsutvecklingen och är en viktig resurs för stads- och bebyggelseutveckling, rekreation, friluftsliv och besöksnäring. När vi bygger nytt är det allas vårt ansvar att ta tillvara och bygga vidare på kulturmiljön. Den är en resurs som ska föras vidare till kommande generationer.

Projektstart i Östra Eslöv

Projektet sker bland annat genom fältstudier och inventeringar runt om i Eslövs kommun. Arbetet är än så länge i ett tidigt stadium och i nuläget koncentrerat till Stockamöllan och Östra Eslöv. Inventeringen inleds i Östra Eslöv och planeras att pågå oktober månad ut.

Unik miljö i Stockamöllan

Inventeringsarbetet i Stockamöllan påbörjas i början av november. Stockamöllan har en unik miljö. Hur orten och bebyggelsen vuxit fram längs Rönne å är dessutom av nationellt riksintresse.

Vi kommer att studera hur bebyggelsen, industrin och miljön vuxit fram längs Rönne å över tid. Våra fältarbetare kommer att fotografera delar av bebyggelsen samt bära reflexvästar, berättar Henrik Borg från Kulturen i Lund, som tillsammans med sina kollegor kommer att vara på plats de aktuella dagarna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window