Kulturmiljöarbete

Eslövs kommun har under hösten 2018, tillsammans med konsulter från Kulturen i Lund, påbörjat arbetet med ett kulturmiljöprogram. Programmet syftar bland annat till att synliggöra och lyfta Eslövs kulturhistoria och de fantastiska miljöer och byggnader som finns i kommunen.

Eslövs kommun är rik på varierande och upplevelsemässigt tillgängliga kulturmiljöer. Här finns Eslövs lilla kompakta stenstad, bymiljöer, stationssamhällen, medeltida slott och 1800-talsslott, kvarnmiljöer och pärlor från alla olika tider. De många olika kulturhistoriska spår som finns i vårt landskap och har potential att tillföra kvaliteter i utvecklingen av vår kommun. Genom att exempelvis bevara banvallarna och utveckla dem till gång-, cykel- eller ridstråk mellan orter och som rekreationsstråk i landskapet, tas kulturmiljö tillvara och de kulturhistoriska spåren längs med järnvägarna synliggörs.

Kulturmiljön ger historiska perspektiv på samhällsutvecklingen och är en viktig resurs för stads- och bebyggelseutveckling, rekreation, friluftsliv och besöksnäring. När vi bygger nytt är det allas vårt ansvar att ta tillvara och bygga vidare på kulturmiljön. Den är en resurs som ska föras vidare till kommande generationer.

Projektstart i Stockamöllan, i östra Eslöv och längs Västergatan

Projektet sker bland annat genom fältstudier och inventeringar runt om i Eslövs kommun. Arbetet har under hösten 2018 varit koncentrerat till Stockamöllan, östra Eslöv och västra Eslöv längs Västergatan.

Boende i Stockamöllan bjuds in till kulturmiljöafton

Stockamöllan har en unik miljö. Hur orten och bebyggelsen vuxit fram längs Rönne å är dessutom av nationellt riksintresse. Kulturmiljöstudierna i Stockamöllan har pågått under senhösten.

Nu vill vi fortsätta inventeringsarbetet i Stockamöllan i samverkan med er som bor och verkar på platsen. Dels vill vi berätta om resultatet av det arbete vi har gjort hittills. Dels vill vi få möjlighet att ta del av era historier och kunskaper om orten, berättar Matilda Sunesson, landskapsarkitekt och projektledare från Eslövs kommun.

Boende i Stockamöllan hälsas välkomna till en kulturmiljöafton, tisdagen den 15 januari klockan 17.30–20.00.

Lämna ditt bidrag (gäller än så länge endast Stockamöllan)

Du kan lämna ditt bidrag till kulturmiljöprogrammet genom skriva in din egen berättelse, laddar upp en text, ett dokument eller en bild.

Klicka här för att komma till sidan! 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window