Skyddade naturområden

I Eslövs kommun finns landskapsbildsskydd, naturminnen och naturreservat.

Landskapsbildsskydd

Det finns två områden med landskapsbildsskydd i kommunen.

Rönneås dalgång

Skyddet genomfördes år 1965. Syftet var att tillvarata områdets stora naturvärden samt geologiska, biologiska och landskapsbildsmässiga värden. Det innebär att nybyggnad, upplag, schaktning och tippning av massor inte får ske utan Länsstyrelsens tillstånd.

Brååns dalgång vid Bingstorp

Området fick sitt skydd år 1967. Det är de geologiska intressena med en sprickdal i lerskifferberggrund från silurtiden som man vill skydda.

Naturminnen

Det finns två naturminnen i kommunen.

  • Ek vid Hasslebro. Den förklarades som naturminne av Länsstyrelsen 1939. Uppskattat ålder på den är ca 300 år. Dess omkrets är 6,3 meter.
  • Lundvivor inom Borstbäckens dalgång samt vid Vombsjön. Blommorna förklarades som naturminne år 1958.

Ek vid Hasslebro Naturminne

Naturreservat

Inom Eslövs kommun finns sex naturreservat.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window