Energi- och klimatplan

Eslövs kommun har tagit fram en energi- och klimatplan för att arbeta systematiskt med energi-, hållbarhets- och klimatfrågor.

Arbetet omfattar även kommunens hel- och delägda bolag. Planen innehåller bland annat mål, tidsplan, genomförande och uppföljning.

Den senaste energi- och klimatplanen antogs i kommunfullmäktige den 27 april 2015. Planen pågår år 2015–2020. Dokumentet finns att läsa i sin helhet här: Energi- och klimatplan 2.0.

Det pågår ett arbete med att ta fram en ny Energi- och klimatplan som en del i kommande miljöstrategi för Eslövs kommun. Under tiden för framtagandet fortsätter energiarbetet enligt den senaste planen.

Lägesrapport för 2018

Som vanligt består delen av energistatistik och lägesrapport från områdesansvariga. Lägesrapport 2018, Energi- och klimatplan 2.0

Lägesrapport för 2017

I denna lägesrapport ges en sammanfattning av arbetet med Energi- och klimatplanen för 2017. Rapporten består dels av energistatistik och dels av en lägesrapport från områdesansvariga.
Lägesrapport 2017, Energi- och klimatplan 2.0

Lägesrapport för 2016

I denna lägesrapport ges en sammanfattning av arbetet med Energi- och klimatplanen för 2016. Rapporten består dels av energistatistik och dels av en lägesrapport från områdesansvariga.
Lägesrapport 2016, Energi- och klimatplan 2.0

Lägesrapport för 2015

I denna rapport ges en sammanfattning av arbetet med Energi- och klimatplanen för 2015. Rapporten består dels av en lägesrapport från åtgärdsägarna och dels av energistatistik för 2015.
Lägesrapport 2015, Energi- och klimatplan 2.0

Slutrapport för Energi- och klimatplanen 2010–2014

I denna rapport ges en sammanfattning av måluppfyllnaden för de övergripande målen samt åtgärderna baserat på resultatet som rapporterades till Energimyndigheten den 31 mars 2015.
Bilaga 1 Slutrapport EKP1 för 2010-2014

Resultat

Arbetet med energi- och klimatplanen leds av energisamordnare Lisa Karlsson. Statistik för uppföljning tas fram och rapporteras till Energimyndigheten varje år. Rapporterna visar att arbetet går framåt; energianvändningen minskar, fossila bränslen fasas ut och det antas fler och fler styrdokument som bidrar till en fortsatt positiv utveckling.

Bilaga 1 EKP Resultat av Energi- och klimatplanen 2010–2014
Bilaga 2 EKP Samarbete och ansvar bolagen

Tidigare dokument

Här kan du läsa de tidigare dokumenten som också den nuvarande Energi- och klimatplanen bygger på.
Lägesrapport för Energi- och klimatplanen 2012
Lägesrapport för Energi- och klimatplanen 2013

Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2010-2014
Bilaga 1 Nulägesanalys 2009

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window