Earth Hour

Sista lördagen i mars infaller årligen Earth Hour – världens största miljömanifestation för klimatet och den biologiska mångfalden.

Världsnaturfonden WWF:s miljömanifestation Earth Hour startade 2007. Att släcka lamporna är en symbolhandling som vi utför tillsammans med miljontals andra över hela världen.

Earth hour

Här är fler exempel på vad Eslövs kommun gör för att skona miljön

  • Använder fossilbränslefri el, värmer upp kommunens lokaler fossilbränslefritt och alla anställdas resor och transporter är till stor del fossilbränslefria.
  • Kommunens personal uppmanas att cykla inom tätorten istället för att ta bil. Personalen ska undvika att flyga. På varje flygbiljett läggs en ”straffavgift” på 20 procent. De pengarna används till att finansiera olika klimatsmarta projekt inom organisationen.
  • Kommunens kök och matsalar arbetar aktivt för att minska matsvinnet. Här tittar vi på hela kedjan, från beställning till slaskhinken. Så mycket som en tredjedel av all mat som köps in hamnar aldrig i en mage. Det måste vi ändra på!
  • Kommunen erbjuder gratis energirådgivning.
  • Eslövs kommun ställer miljökrav i upphandlingar och strävar efter att bättre få till en cirkulär ekonomi.
  • I planer och exploateringsprojekt tar kommunen in de gröna frågorna. Målet är att bevara och utveckla ekosystemtjänster i hela kommunen.
  • Klimatmärkta måltider på Carl Engström-skolan.

Räkna ut din egen miljöpåverkan

Att välja livsmedel med liten negativ påverkan på miljön kan göra stor skillnad.

WWF:s Matkalkylator kan du själv se om maten du äter håller sig inom planetens klimatbudget.

Läs mer på www.wwf.se/earthhour

Så kan du delta i Earth hour.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window