Earth Hour den 27 mars 2021

Lördag den 27 mars är det dags för årets Earth Hour – världens största miljömanifestation för klimatet och den biologiska mångfalden. Förutom att släcka ljuset i stadshuset gör Eslövs kommun en rad åtgärder för att bidra till en hållbar framtid.

Den 27 mars är det dags för Världsnaturfonden WWF:s miljömanifestation Earth Hour. I Eslövs kommun släcker vi ner stadshuset  mellan kl 20.30 och 21.30. En symbolhandling som vi utför tillsammans med miljontals andra över hela världen.

Här är fler exempel på vad Eslövs kommun gör för att skona miljön

  • Använder fossilbränslefri el, värmer upp kommunens lokaler fossilbränslefritt och alla anställdas resor och transporter är till stor del fossilbränslefria.
  • Kommunens personal uppmanas att cykla inom tätorten istället för att ta bil. Personalen ska undvika att flyga. På varje flygbiljett läggs en ”straffavgift” på 20 procent. De pengarna används till att finansiera olika klimatsmarta projekt inom organisationen.
  • Kommunens kök och matsalar arbetar aktivt för att minska matsvinnet. Här tittar vi på hela kedjan, från beställning till slaskhinken. Så mycket som en tredjedel av all mat som köps in hamnar aldrig i en mage. Det måste vi ändra på!
  • Kommunen erbjuder gratis energirådgivning.
  • Eslövs kommun ställer miljökrav i upphandlingar och strävar efter att bättre få till en cirkulär ekonomi.
  • I planer och exploateringsprojekt tar kommunen in de gröna frågorna. Målet är att bevara och utveckla ekosystemtjänster i hela kommunen.

Klimatmärkta måltider för att gynna miljön

Gymnasieskolan Carl Engström-skolan arbetar med One Planet Plate, ett initiativ från WWF som innebär att måltider beräknas och märks utifrån hur mycket de påverkar klimatet. På skolan serveras måltider som gynnar både klimatet och den biologiska mångfalden.

Vi beräknar varje måltids påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden. Vi försöker servera minst en klimatberäknad rätt varje dag, säger Mathias Buttler som är förste kock på Carl Engström-skolan.

Basen i One Planet Plate kommer från växtriket. Om fisk eller kött ingår i en måltid, ska de ha grönt ljus i WWF:s guider. Givetvis finns det krav på att även de viktigaste vegetabilierna ska vara hållbart producerade.

Räkna ut din egen miljöpåverkan

Att välja livsmedel med liten negativ påverkan på miljön kan göra stor skillnad.

WWF:s Matkalkylator kan du själv se om maten du äter håller sig inom planetens klimatbudget.

Läs mer på www.wwf.se/earthhour

Så kan du delta i Earth Hour – tips och inspiration

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window