Kulturmiljöarbete

Ett ambitiöst arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram för Eslövs kommun pågår.

Hösten 2018 påbörjades arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram. I samarbete med representanter för Kulturen i Lund genomfördes fältstudier och inventeringar i Stockamöllan och delar av Eslövs tätort utifrån respektive plats kulturmiljövärden.

Kommunstyrelsen antog i maj 2019 ett handlingsprogram för det fortsatta arbetet.

Nu fortsätter arbetet i Marieholm

Under november och december 2020 inventerade upphandlade bebyggelseantikvarier Marieholms tätort på jakt efter kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Kulturmiljövandring i Marieholm, 16 september 2021

Följ med på en timmes promenad i Marieholm och lär dig mer om kulturmiljön, torsdagen den 16 september kl. 18–19 utanför gamla Gästis.
Medverkar gör sakkunniga från Eslövs kommun.

Kulturmiljöprogram för Marieholm

Med kulturmiljö menas den miljö som påverkas av människor. Den vi lever i och förändrar.

En kulturmiljö bär sammanhängande spår av människors liv och arbete. Det handlar inte bara om enstaka hus eller objekt, utan om hela miljöer med landskap, vägar, fornlämningar, ortsnamn och byggnader men också om vår identitet och förankring i historien.

En inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer gjordes i Marieholm hösten/vintern 2020/2021.

Välkommen att höra mer om inventeringen i Marieholm och det fortsatta arbetet med Eslövs kommuns kulturmiljöprogram.

Läs mer på eslov.se/kulturmiljokartan

Fler områden är på gång och så småningom är förhoppningen att  även privatpersoner ska kunna bidra med bilder och berättelser om värdefulla byggnader och platser.

Redan nu finns en digital kulturmiljökarta där du själv kan söka efter byggnader, områden och platser som är kulturhistoriskt värdefulla.

Sök själv i vår digitala kulturmiljökarta

Vad är kulturmiljö?

Med kulturmiljö menas den miljö som påverkas av människor. Den vi lever i och förändrar. Det kan enskilda byggnader eller landskap, stad eller land, industrier eller parker.

Eslövs kommun är rik på spännande kulturmiljöer. Här finns fina byar, stationssamhällen, medeltida slott och kvarnmiljöer. Pärlor från olika tidsepoker.

Kulturmiljöerna tas tillvara till exempel genom att bevara banvallarna och utveckla dem till rekreationsområden eller till gång-, cykel- eller ridstråk.

När vi bygger nytt är det allas vårt ansvar att ta tillvara och bygga vidare på kulturmiljön. Den är en resurs som ska föras vidare till kommande generationer.

Läs mer om arbetet med våra kulturmiljöer

Sök själv i Eslövs kommuns kulturmiljökarta

Handlingsplanen för arbetet med Eslövs kommuns kulturmiljöer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window