Kulturmiljöarbete

Ett ambitiöst arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram för Eslövs kommun pågår.

Hösten 2018 påbörjades arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram. I samarbete med representanter för Kulturen i Lund genomfördes fältstudier och inventeringar i Stockamöllan och delar av Eslövs tätort utifrån respektive plats kulturmiljövärden. Rapporter från respektive fältstudier och inventeringar presenterades tillsammans med en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Handlingsplan

Kommunstyrelsen antog i maj 2019 en handlingsplan för arbetet med Eslövs kommuns kulturmiljöer.

Syftet med handlingsplanen är att visa på hur kommunen bör arbeta vidare med kulturhistoriska frågor i ett stadsbyggnadsperspektiv.

Målsättningen är att skapa en samsyn i arbetet med kulturmiljövård och konkretisera rutiner och åtgärder. Planen ska även tydliggöra hur kommunen ska arbete vidare med kulturhistoriska frågor och slutligen leda fram till Eslövs kommuns Kulturmiljöprogram.

Arbetet med kulturmiljöprogrammet kommer att pågå i flera år och innebär att kommunens kulturmiljöer inventeras i flera olika etapper.

Digital kulturmiljökarta

I samband med att handlingsplanen togs fram utvecklade Eslövs kommun en digital plattform för att presentera inventerade områden. Kulturmiljökartan är en levande webbplats som kommer att växa och utvecklas för att så småningom innefatta hela kommunen.

De områden som hittills inventerats är orterna Marieholm och Stockamöllan, östra Eslöv med fokus på Kvarngatan/Östergatan samt västra Eslöv med fokus på Västergatan. Fler områden är på gång och så småningom är förhoppningen att  även privatpersoner ska kunna bidra med bilder och berättelser om värdefulla byggnader och platser.

Sök själv i vår digitala kulturmiljökarta

Etapp 1 – Stockamöllan samt delar av centrala Eslöv

De fältstudier och inventeringar som genomfördes i Stockamöllan och delar av Eslövs tätort 2018 utgör den första etappen av handlingsplanen. En tidplan för det fortsatta inventeringsarbetet antogs i samband med att handlingsplanen antogs i maj 2019.

Etapp 2 – Marieholm

Under november och december 2020 inventerade upphandlade bebyggelseantikvarier Marieholms tätort på jakt efter kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Hösten 2021 presenterades resultatet i Eslövs kommuns digitala kulturmiljökarta och en kulturmiljövandring som lockade 50-60 personer genomfördes i Marieholm.

Etapp 3 – Nu fortsätter kulturmiljöinventeringen i Eslöv och Sallerup

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta medel för det fortsatta kulturmiljöarbetet. Under 2022 kommer resterande delar av Eslövs centrum, Sallerup och Västra Sallerups kyrkby att inventeras.

– Vi inventerar ganska selektivt. Det innebär att vi tittar på den mest välbevarade eller representativa bebyggelsen och de mest värdefulla byggnaderna, ur ett kulturmiljöperspektiv, säger Mikael Hammerman, bebyggelseantikvarie och uppdragsledare på företaget Norconsult som är underleverantör till Radar.

Kulturmiljövandring 13 april 2023

Under hösten/vintern 2022 anordnades en kulturmiljövandring i centrala Eslövs västra delar.

Den 13 april 2023 är det dags för nästa vandring, då i centrala Eslövs östra delar. Vandringen anordnas av involverade bebyggelseantikvarier och tjänstepersoner på Eslövs kommun.

Slutredovisning 30 augusti 2023

Slutredovisningen av etapp 3 – kulturmiljöinventeringen i Eslövs centrum, Sallerup och Västra Sallerups kyrkby –  kommer att ske på Folkhögskolan i Eslöv 30 augusti 2023. Mer information och anmälan kommer!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window