Utveckling av Husarängen och Karlsrobadet

Området kring Husarängen och Karlsrobadet ska utvecklas till ett aktivt rekreationsområde för idrott, lek och motion för alla.

Bakgrunden till utvecklingsprojektet är att fotbollsklubben EBK:s klubbstuga totalförstördes i en brand vintern 2021. Istället för att enbart ersätta klubbstugan med en ny, väljer kommunen att se ett större sammanhang och titta på intilliggande ytor för att skapa ett område för idrott, lek, umgänge, rekreation och motion.

Läs mer om projektet på vår dialogportal

Tryggt, trivsamt och inspirerande område

Projektets primära mål är att utveckla området kring Husarängen och Karlsrobadet till ett vackert, trivsamt och tryggt område som inspirerar till rörelse och andra aktiviteter utomhus. Tanken är att området ska bli en multifunktionell plats där människor möts, utvecklas och motionerar utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.

I samband med att skapa ett område för spontanidrott, motion och andra utomhusaktiviteter kommer kommunen även att:

  • Ersätta EBK:s klubbstuga med en ny byggnad. Kanske kan fler föreningar och även andra använda byggnaden?
  • Skapa förutsättningar för att samnyttja platsen och anläggningen, till exempel kan Kärråkra demensboende och Ängabo förskola ha aktiviteter i området.
  • Binda samman Karlsrobadet med Husarängen för att kunna nyttja badets ytor effektivare. I samband med att Husarängen görs om kommer även Karlsrobadets utemiljö att rustas upp.

Områdets plats och användning

Husarängen är i dag ett rekreationsområde med motionsslinga och hemvist för fotbollsklubben EBK. Området ligger i direkt anslutning till Karlsrobadet och 4H-gården.

Det aktuella området är större än själva Husarängen och innefattar – förutom området innanför motionsslingan – även ett grönområde i norra delen. Det avgränsas av järnvägen och en grönyta i väster, norr om Karlsrobadet. Även marken där 4H-gården och dess hagar ligger samt Karlsrobadets utomhusmiljö finns med.

Bilder Husarängen

Motionsslinga på Husarängen

Motionsslingan på Husarängen

Grönområdet öster om Husarängen

Grönområdet öster om Husarängen

Husarängens norra del

Husarängens norra del

Del av Hälsans stig och motionsslingan

Del av Hälsans stig och motionsslingan

Kulle i Husarängens norra del

Kulle i Husarängens norra del

Ängabo förskola

Ängabo förskola

Fotbollsplaner på Husarängen

Fotbollsplaner

Husarängens historia

Husarängen var ursprungligen en gammal torvmosse. Marken har under perioder varit odlad, men ända sedan 1800-talet har den legat i träda. En så kallad spontanetablering av växter skedde under 1800- och 1900-talet och nu växer ek och vildapel, rosor, hallon och fågelbär i området.

Husarängen har fått sitt namn efter de husarer som en gång i tiden bodde på platsen.

I början på 1990-talet anlades fotbollsplanerna och en belyst promenadslinga på drygt en kilometer. 1994 byggdes den nu nerbrunna klubbstugan för EBK och Husarängen blev fotbollsklubbens hemvist. 2008 anlades en agilitybana för hundar längs slingan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window