Ändring av detaljplan för fastigheten Trolleholm 6

Fastighetsägaren för Trolleholm 6 i Eslöv vill omvandla fastigheten Trolleholm 6 till två fastigheter och för att det ska vara möjligt behöver den gällande detaljplanen ändras.

Planens syfte och läge

Syftet med ändring av detaljplan; 12-ESL-239 Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret 269 Övedskloster med flera (Asmundtorpsområdet) i Eslöv är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelsen för fastigheten Trolleholm 6 för att möjliggöra en avstyckning av den aktuella fastigheten. Fastighetsägaren till Trolleholm 6 har för avsikt att stycka fastigheten från en till två fastigheter.  Ändringen av detaljplanen rör bara fastigheten Trolleholm 6.

Fastigheten Trolleholm 6 är en villatomt på drygt 1000 kvadratmeter och ligger i norra Eslöv, hörntomten vid Bosarpsvägen/Ekerödsvägen. Fastigheten är privatägd.

Planprocessen

Eslövs kommun använder ett förenklat ändringsförfarande för att pröva ändringen av detaljplanen. Det är möjligt att använda ett sådant förfarande om genomförandetiden för den gällande detaljplanen har gått ut och ändringen bara görs för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning. Samråd behöver då inte ske med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området och beslut om ändring kan tas direkt efter samråd. Det innebär att samrådet är det enda tillfället att lämna synpunkter på ändringen av detaljplanen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window