Stora torgs ombyggnad

Ombyggnaden av Stora torg i Eslöv kommer att förändra stadens hjärta. Byggstart är planerad till september 2019.

Den stora förvandlingen av Stora torg utgår ifrån det förslag som vann arkitekttävlingen 2017. Sedan dess har arkitektbyrån Sydväst arkitektur och landskap tillsammans med tekniska konsulter och förvaltningen för Miljö och Samhällsbyggnad gjort en mängd undersökningar, arbetat in ledningsarbeten i planen och förfinat förslaget.

Läs det senaste nyhetsbrevet om Stora torg

Öppet som vanligt hela sommaren

Under sommaren 2019 kommer torget att vara öppet för uteserveringar och evenemang ”som vanligt”, innan byggarbetet inleds i september. För att inte försena ombyggnationen kan en del arbeten dock behöva påbörjas tidigare än september. Dessa blir i så fall så begränsade att näringslivet på torget inte ska behöva påverkas nämnvärt.

Genomförandetiden för ombyggnaden av själva torget beräknas till cirka tio månader. Därefter ska även gatorna kring torget byggas om.

Tidplan för hela projektet

1. Början av maj: byggentreprenaden går ut på offentlig upphandling.
2. Början av augusti: inlämning och granskning av anbud.
3. Augusti: utvärderingen är klar, förslag till beslut om vem som ska få byggentreprenaden.
4. September: preliminär byggstart, som inleds med uppsättning av bodar samt rivning/borttransport av allt som i dag finns på torget.
52020: ombyggnaden av torget klar.
62021: ombyggnaden av gatorna kring torget klar.

Alla tidsangivelser är ungefärliga

Ett projekt som ombyggnaden av Stora torg är beroende av ett stort antal faktorer – allt från väderlek till beslut som Eslövs kommun bara delvis kan påverka. Att man valt att skjuta byggstarten till september är dock mycket medvetet. På så sätt är torget tillgängligt hela sommaren, och vi kan hoppas på ännu en fotbollsfest – den här gången för damernas VM-fotboll.

När projektet nu närmar sig byggstart har man också fått ett betydligt noggrannare underlag än tidigare. Därmed är det också dags att stämma av tidsplanen för att försäkra sig om att den är realistisk. Alla tidsangivelser här är därför ungefärliga och utgår från vad som gäller i dag.

Läs mer!

Läs mer om vad som planeras på Stora torg i nyhetsbreven här intill.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window