Stora torgs ombyggnad

Stora torg i Eslöv är ett spännande projekt. Med ombyggnationen kommer stadens hjärta att förändras. Byggstart är planerad till september 2019.

I den tidigare tidsplanen för projekteringen av Stora torg angavs byggstart till mars 2019. Nu har förvaltningen för Miljö och Samhällsbyggnad fått en uppdaterad tidsplan av Sydväst Arkitektur & Landskap AB. Ny möjlig byggstart uppskattas kunna vara mitten av juni 2019, men för att undvika att skapa större olägenheter under sommaren kommer byggstarten att skjutas fram till september 2019. På så sätt kan uteserveringar sättas upp, näringsidkare fortsätta att verka och tänkta evenemang på torget genomföras ”som vanligt”. För att inte försena ombyggnationen ytterligare kan dock en del arbeten behöva påbörjas tidigare än september. Det kommer i så fall att vara i en sådan omfattning att näringslivet på torget inte ska behöva påverkas nämnvärt.

Anledningen till att projektet försenas är bland annat att en del utredningar har tagit längre tid än uppskattat, men också att omfattande ledningsarbeten behöver tas med i beräkningarna. Detta påverkar i sin tur hur arbetet sedan delas upp i olika etapper för att kunna genomföras så smidigt som möjligt med hänsyn till alla som rör sig och verkar på och kring Stora torg.

Genomförandetiden för själva torgombyggnaden beräknas till cirka 10 månader, men även denna påverkas av hur etappindelningen av arbetena blir.

Projektets olika faser

2018–19: Projektering
Att projektera betyder att göra ritningar och beskrivningar för byggprojekt, men även att reda ut förutsättningar, uppfylla myndighetsbestämmelser, specificera krav och arbeta fram program och skisser. Det som vi får fram vid projektering fungerar sedan som underlag för upphandling, produktion och förvaltning.

2019: Upphandling
Upphandling är en process för inköp av varor och tjänster till den offentliga sektorn. För att se till att alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor behandlas och bedöms lika styrs upphandlingen av lagar och regler.
Entreprenörer som inte vinner upphandlingen kan överklaga densamma om de anser att upphandlingen inte har gått rätt till. Överklagan ska ske hos förvaltningsrätten. Skulle upphandlingen överklagas kommer byggstarten att fördröjas.

Läs mer om vad som planeras på Stora torg i nyhetsbreven här intill!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window