Södra Stehag förskola

Stehag växer och därför kommer Eslövs kommun att uppföra en ny förskola i södra Stehag. Den nya förskolan beräknas vara färdig för att ta emot barnen i början av år 2023.

Vad ska byggas och varför?

En ny förskola som ska ersätta Gyabo och Trollhassel samt möta behovet av fler förskoleplatser. Den totala ytan beräknas till 1337 kvm fördelat på sex avdelningar med 105 platser.

Utmaningar för byggnationen

Föroreningar har påträffats i marken. Geoundersökning och markundersökning genomfördes i samband med planändringen och då visade proverna inga föroreningar. När markentreprenören tog prover inför schakt så visar 11 av 17 prover tecken på förorening. Markfirman har tagit hjälp av markkonsult för att analysera, ta fram handlingsplan och involvera Eslövs kommuns miljöavdelning.

Budget

42 mnkr.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window