Sallerupskolan, uppbyggnad av ny skola

Den nuvarande Sallerupskolan ska rivas och en helt ny skola ska byggas. Den preliminära tidsplanen är att den ska vara färdig under år 2024.

Den nya skolan kommer vara en treparallellig skola på hela 6 300 kvm. Där den nuvarande skolan ligger kommer en ny utemiljö för barnen att skapas.

Idrottshallen berörs inte alls i det här projektet.

Läge

Sallerupskolan ligger på Sockenvägen i Eslöv. Det är beläget i de södra delarna av Eslöv tätort.

Vilken fas är bygget i nu?

Just nu projekterar Eslövs kommun projektet. Projektering är det utrednings- och förberedelsearbete som genomförs innan det rent konkreta byggandet/rivandet/renovering påbörjas. I projekteringen gör man bland annat alla ritningar som behövs för bygget. Dessutom ska det finnas beskrivningar om hur konstruktionen ska vara, vilka material som ska användas, vilka installationer som behövs för att skolan sen ska fungera, tex. värmesystem, el, vvs, ventilation etc.

Rendering av den framtida Sallerupskolan

Rendering av den framtida Sallerupskolan

Vad händer härnäst?

När projekteringen är klar, finns det underlag för att göra en upphandling av entreprenör, dvs vem som ska utföra själva byggandet. Det beräknar vi göra under första kvartalet av år 2022.
Byggstart är beräknat till augusti 2022.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window