Gamla Östra skolan, renovering och ny utemiljö

Gamla Östra skolan kommer att bli en del av Carl Engström-skolan.

För att kunna använda den gamla skolan i modern undervisning behöver den en omfattande renovering. Samtidigt kommer vi att färdigställa utemiljön kring byggnaderna.

Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C)

I den gamla byggnaden kommer planlösningen att förändras en del. Det kommer att bli arbetsrum för både personal elever och självklart ska det även finnas undervisningssalar. För att klara tillgänglighetskraven kommer en hiss att installeras.
Vidare kommer alla el- och VA-installationer att bytas ut. Utvändigt behöver taket att bli utbytt och fasaden ska få sig en uppfräschning.

Skoltorget

Samtidigt som den här renoveringen genomförs av byggnad C, som den kommer att heta när den tas i bruk av Carl Engström-skolan, gör vi iordning utemiljön kring huset. Vi kommer att anlägga parkering och bygga ett miljöhus. För att binda ihop de nya ytorna med de som redan finns, kommer vi att använda oss av stensättning för att skapa en enhetlig miljö.

Datum för inflyttning

Vi beräknar bli klara under sommaren 2023 med båda projekten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window