Ombyggnad av Skolgatan och Åkervägen i Löberöd

På gatorna kring Ölyckeskolan och Aspebo förskola behöver vi förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter – främst barn som tar sig till och från skolan och aktiviteter.

Det sker också ofta buskörning med A-traktorer på gatorna och på gång- och cykelvägen mellan dem. Därför kommer vi nu att bygga om Skolgatan och Åkervägen för att skapa en säkrare trafikmiljö.

När sätter vi igång?

Arbetet med Skolgatan planeras att starta kring den 27 juni och sluta kring den 17 juli. Efter ett uppehåll under sommaren kommer arbetet med Åkervägen att börja i slutet av augusti. Ombyggnationen av båda gatorna ska vara helt klart i slutet av oktober 2022.

Det är ofrånkomligt att det kommer bli lite stökigt under en period. Vi har därför valt att genomföra arbetet på Skolgatan under sommarlovet för att inte försvåra för skolbussarna eller för hämtning och lämning.

Vi hoppas att det ska ske så smärtfritt som möjligt, och vi ber om ert tålamod under tiden.

Skiss över hur Skolgatan kommer att se ut. Gång- och cykelbanan separeras från körbanan med så kallade gcm-stöd.

Skiss över hur Skolgatan kommer att se ut. Gång- och cykelbanan separeras från körbanan med så kallade gcm-stöd.

Överiktskarta

Detta kommer vi att göra

  1. På Skolgatan vid korsningen med Hörbyvägen anläggs ett övergångsställe.
  2. Längs Skolgatan blir en gång- och cykelväg. Där den befintliga trottoaren slutar fortsätter vi med så kallade gcm-stöd (se illustrationsbild för Skolgatan)
  3. Åkervägen smalnas av och en gång- och cykelbana med gcm-stöd anläggs på östra sidan, samma sida som Aspebo förskola.
  4. Längst in på Åkervägen anläggs en gång- och cykelväg, och en plantering med buskar och ängsgräs. Planteringen kommer också att kunna hantera dagvatten och skyfall, för att minska risken för översvämningar.
  • På Åkervägen ska VA SYD byta ut delar av ledningarna.
  • Belysningen byts ut så att gång- och cykelvägarna blir bättre upplysta.

Har du frågor?

Kontakta Malin.Gunnarsson@eslov.se om du vill veta mer och har frågor kring ombyggnationen. Mejla stana.franjic@eslov.se om du vill veta mer och har frågor kring skolvägen och hur vi kan arbeta med säkra skolvägar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window