Ombyggnad av Östergatan

I samband med Carl Engström-skolan, så byggs Östergatan om. Den kommer att vara avstängd för bil i tre perioder, men öppen hela tiden för gående, cyklister och behörig trafik. Just nu är den avstängd för bilar och andra fordon fram till och med vecka 39. Den beräknas alltså öppna igen första veckan i oktober 2019.

Östergatan är en av Eslövs mest trafikerade gator och den viktigaste infarten till centrum för trafik norrifrån. Varje dag passerar här mer än 8 000 fordon.
Nu bygger vi om Östergatan mellan Kvarngatan och Gasverksgatan. Det främsta målet är att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, i synnerhet för eleverna vid Carl Engström-skolan.

På Carl Engström-skolan kommer upp till 800 elever att gå. Dessa ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Dessutom ska de kunna gå mellan mellan skolan och lunchrestaurangen/kafeterian på respektive sidor om Östergatan.

Ombyggnaden innebär också att vi bygger regnbäddar som fördröjer dagvatten lokalt. Det kommer att minska risken för översvämningar i området.

Östergatan byggs om

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window