Vasavång – ombyggnad

Tidigare gymnasiet Bergaskolan byter namn till Vasavångsskolan när den blir grundskola. Lokalerna renoveras och anpassas för att högstadieeleverna från Källeberg också ska flytta in där.

Bergaskolan byggdes 1970 och fungerade som gymnasieskola under många år, men används nu som grundskola sedan gymnasieverksamheten har flyttat till Carl Engströmskolan.

Grundskoleeleverna som tidigare hade verksamhet på Östra skolan finns redan i lokalerna under namnet Nya Östra skolan och under hösten 2022 ska eleverna från Källebergsskolan flytta över sin undervisning till Vasavångsskolan medan dess skolbyggnad renoveras.

Två skolor under samma namn

Den nya Vasavångsskolan delas upp i F–6 och 7–9. I lokalerna på tidigare Källebergsskolan ska elever från Sallerupsskolan gå under tiden som deras skola renoveras.

Ombyggnaden av tidigare Bergaskolan

Det är den så kallade F-byggnaden som byggs om. Det kommer att delvis bli ny planlösning, nya ytskikt på tak och väggar samt nya golv. Utvändigt kommer de betongelement som satt på fasaden att ersättas med rött tegel och vita fasadskivor. Detta för att skapa en enhetlig fasad för hela skolområdet. Renoveringen lider av en viss försening eftersom det på en del material, som det var 8-10 veckors leveranstid på innan, har under pandemin ökat till 15-20 veckor och med pågående krig i Europa gör att inga exakta leveranstider går att få just nu.

Aulan är riven eftersom den var fuktskadad och hade undermålig teknisk utrustning. I dagsläget finns det inga planer på någon ny aula.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window