Nya Östra skolan, ombyggnad

Det är gamla Bergaskolans lokaler som vi renoverar och anpassar för att högstadieeleverna från Källeberg också ska flytta in där.

Projektet ligger i startgroparna och vi beräknar att själva renoveringsarbetet ska dra igång i slutet av november 2021. Det är den så kallat F-byggnaden som ska byggas om. Det kommer att delvis bli ny planlösning, nya ytskikt som målning av tak och väggar samt nya golv. Utvändigt kommer de gamla betongelement som satt på fasaden att bytas ut mot rött tegel och vita fasadskivor för att skapa en enhetlig fasad för hela skolområdet.

Sedan tidigare går elever från den gamla skolan som numera tillhör Carl Engström-skolan som ligger mer västerut mot centrum. Dessa elever flyttade till Nya Östra skolan år 2015.

Senare kommer den gamla aulan att rivas eftersom den är fuktskadad och har undermålig teknisk utrustning. I dagsläget finns det inga planer på någon ny aula.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window