Löberöd 1:214, markanvisning

En förtätning av de centrala delarna av Löberöd önskas genom ny bostadsbebyggelse vid Hörbyvägen. Fastigheten som Eslövs kommun upplåter för markanvisning är belägen i närheten av Gamla torget i Löberöd mellan Rolsbergavägen och Järnvägsgatan.

För att få ett mer varierat bostadsutbud efterfrågas i första hand flerbostadshus. Då det finns en efterfrågan på hyresrätter i Löberöd ser kommunen gärna att bostäderna upplåts med hyresrätt. Fastigheten Löberöd 1:214 har ett mycket centralt läge med ca 100 meter till busshållplats och ca 150 meter till livsmedelsbutik. Eslövs kommun håller på att ta fram ett koncept för trygghetsboende och kommunen ser positivt på förslag med bostäder anpassade efter äldres behov.

Markanvisningstävling

Eslövs kommun har bjudit in till en markanvisningstävling för fastigheten. Tävlingens syfte är att hitta det bästa projektet för tävlingsområdet med hänsyn till överensstämmelse med kommunens vision för området, pris och genomförbarhet. Eslövs kommun har för avsikt att träffa markanvisningsavtal med den intressent som vinner markanvisningstävlingen. Markanvisningstävlingen är avslutad. Det vinnande bidraget är från Eslövs Bostads AB. Markanvisningsavtal godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 15/10 2019.

Mellan Järnvägsgatan och Rollsbergavägen är planen att bygga ett tvåvåningshus med totalt 12 lägenheter, 1-3 rum och kök. Byggstart planeras till våren 2020 och inflyttning till vintern 2020-2021.

Mellan Järnvägsgatan och Rollsbergavägen är planen att bygga ett tvåvåningshus med totalt 12 lägenheter, 1-3 rum och kök. Byggstart planeras till våren 2021 och inflyttning till vintern 2021-2022.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window