Kvarteret Träskofiolen, Fridasro i Eslöv

I takt med att behovet av fler bostäder i Eslöv blir större, vill vi se en förtätning med nya bostäder vid Tågarpsvägen i västra Eslöv. 

En detaljplan är antagen som möjliggör byggande av bostäder och en markanvisningstävling är genomförd. Det vinnande bidraget kom från Riftedal AB.

Vår vision för området

Kommunen arbetar med förtätning av Eslöv för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom den befintliga strukturen. Vi strävar efter att komplettera det befintliga bostadsbeståndet inom det närliggande området så att det blir en blandning av upplåtelseformer och hustyper. För detta område ser vi därför gärna att det byggs radhus, parhus eller kedjehus och att upplåtelseformen är hyresrätt eller bostadsrätt. Vi vill att det byggs minst två bostäder inom området.

Fakta om området

  • Markanvisningen omfattar cirka 1300 kvadratmeter kvartersmark.
  • Antagen detaljplan finns
  • Avstyckning för att bilda en eller flera fastigheter genomförs efter markanvisningen.

Det vinnande tävlingsförslaget

Markanvisningstävlingen för kvarteret Träskofiolen är nu avgjord. Det vinnande bidraget kom från Riftedal AB. Byggnationen av området är beräknad att påbörjas under kvartal 2 år 2019 och vara klart för inflyttning under slutet av 2019. Bostäderna kommer att vara hyreslägenheter och byggs och förvaltas av Riftedal AB och Götalands Fastighetsförvaltning. Nedan presenteras det vinnande förslaget. Ändringar kan ske i samband med bygglovsprocessen.
Hela det vinnande förslaget finns under status och handlingar.

Fyra 3:or och en 4:a

Området omfattar cirka 1300 kvadratmeter och här planeras det att byggas fem stycken nya hyreslägenheter uppdelad i två byggnader. Den ena byggnaden kommer att bestå av två stycken 3:or och den andra kommer att bestå av två stycken 3:or och en 4:a. Lägenheterna kommer att byggas som radhus i ett plan. Varje lägenhet får tillgång till vars en trädgård med plats för mindre trädgårdsförråd, uteplats och gräsmatta samt avskiljande buskar eller staket. Det kommer att finnas möjlighet för en parkeringsplats per lägenhet på området.

Preliminär situationsritning

Planlösning

3:orna kommer att ha en boarea på 56,8 kvadratmeter och 4:an en boarea på 68,4 kvadratmeter. Lägenheterna kommer att vara genomgående vilket gör att det kommer ljus in från två håll. Högt i tak, 260 cm, ger ett luftigt intryck. De kommer även att bebyggas med öppen planlösning för att upplevas större.

Förslag på planlösning över 4:an. Ritningen är inte skalenlig.

Förslag på planlösning över 4:an. Ritningen är inte skalenlig.

Förslag på planlösning över två stycken 3:or.

Förslag på planlösning över två stycken 3:or.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window