Föreningstorget, markanvisning för byggrätter

Eslövs kommun förbereder genom detaljplaneändringar och markanvisningar för en ökad befolkning. De närmaste fyra åren planeras det att byggas närmare 700 nya bostäder i Eslöv.    

En markanvisningstävlingen för cirka 100 bostäder på Föreningstorget utlystes i januari 2019 och det vinnande bidraget presenterades i oktober 2019. Tävlingsområdet utgör ett nytt kvarter för bostäder och centrumverksamhet.

Tio olika bidrag

Tio olika företag från hela landet lämnade in bidrag markanvisningstävlingen. Tävlingen omfattade hela det nya kvarteret för bostäder och centrumverksamhet på Föreningstorget, undantaget själva torgytan.

Fem av förslagen gick vidare och valdes ut att lämna in färdiga tävlingsbidrag:

  • GBJ Bostadsutveckling AB
  • Fastighets AB 3Hus
  • Kamrata Invest AB
  • Riksbyggen
  • Stadstudio

En jury bestående av kommunens tillväxtchef Åsa Simonsson, kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson, ledamoten i kommunstyrelsens arbetsutskott Madeleine Atlas, landskapsarkitekt Helene Nordin, planarkitekt Torsten Helander och hållbarhetssamordnare Åse Dannestam valde enhälligt ut bidraget från GBJ Bostadsutveckling som vinnare. Ett förslag som även kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till.

Arkitekterna Ilyas Awash och Pontus Möller, Per Sandberg GBJ Bygg, Åsa Simonsson, tillväxtchef, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförnde, Madeleine Atlas, ledamot KSAU och nämndsordförande Bengt Andersson.

Arkitekterna Ilyas Awash och Pontus Möller, Per Sandberg GBJ Bostadsutveckling AB, Åsa Simonsson, tillväxtchef, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Madeleine Atlas, ledamot KSAU och nämndsordförande Bengt Andersson.

Enhälligt val av juryn

Så här lyder juryns motivering:

Ett spännande förslag som har en tilltalande helhet. Förslaget, som öppnar sig fint mot torget med sitt semioffentliga rum, har möjlighet att skapa en livfull mötesplats såväl som att erbjuda lugnare gemensamhetsytor för de boende. Dess variation kommer attrahera en blandning av människor i olika åldrar. Det hållbara boendet är tydligt med bland annat solceller, gröna lösningar och fokus på cykelanvändning genom lådcykelpool, rikligt med cykelplatser och gemensam fixarplats.

Så ser det vinnande förslaget till Föreningstorget i Eslövs centrum ut

83 bostadsrätter, en seniordel med 32 lägenheter, stor gemensam takterrass, gård med odlingsmöjligheter, solceller på taket och möjlighet att boka lådcyklar. I bottenplan lokaler för butiker och matställen.

På taket blir det terrass, odlingar och växthus

På taket blir det terrass, odlingar och växthus. Illustration: Möllers Arkitekter

– Vi vill skapa en öppen och ljus byggnad där utemiljön är lika viktig som bostäderna. Samtidigt binder vårt vinnande förslag ihop Eslövs centrum där hela området kring Föreningstorget och Stora torg ska kännas som en välkomnande och tilltalande mötesplats, säger Per Sandberg, projektutvecklare för GBJ Bostadsutveckling AB som vunnit Eslövs kommuns markanvisningstävling i samarbete med Möllers Arkitekter.

Föreningstorget ska utformas så att bostadsdelens utemiljö går ihop med torget och skapar en öppen och inbjudande plats.

80 nya bostadsrätter och 32 seniorlägenheter blir det på Föreningstorget

80 nya bostadsrätter och 32 seniorlägenheter blir det på Föreningstorget.

Parkering under hela kvarteret

Under hela kvarteret blir det ett underjordiskt parkeringshus med gott om plats för både cyklar och över 70 bilar.

– Hållbarhetsperspektivet är viktigt och går igen såväl i den gröna miljön, som val av byggnadsmaterial, solceller, växthus på taket och att vi underlättar för att använda cyklar som transportmedel, säger arkitekterna Pontus Möller och Ilyas Awadh.

23 425 000 kronor betalar den vinnande entreprenören för markanvisningen.

Situationsplan över den nya bebyggelsen på Föreningstorget. Ombyggnaden av torget, som kommunen är huvudman för, är planerad att genomföras efter att kvartersmarken har färdigställts.

Situationsplan över den nya bebyggelsen på Föreningstorget. Ombyggnaden av torget, som kommunen är huvudman för, är planerad att genomföras efter att kvartersmarken har färdigställts.

Avtal och bygglov

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna markanvisningsavtalet i juni 2020. Under höst/vinter 2020 pågår projekteringsprocessen hos GBJ och de planerar att söka bygglov vintern/våren 2020/2021.

– Vi hoppas att själva bygget ska kunna starta så snart som möjligt. Realistiskt sett kommer det att kunna ske inom två till tre år, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

GBJ Bostadsutveckling AB är baserat i Växjö och Möllers Arkitekter i Ängelholm.

Föreningstorget som det ser ut i dag

Föreningstorget som det ser ut i dag. Foto: Susanne Hultman

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window