Marieskolan, ombyggnad

Vi bygger till på Marieskolan för  att kunna ta emot fler elever. Samtidigt rustar vi upp befintliga byggnader.

Marieskolan i centrala Marieholm har idag cirka 200 elever fördelade på årskurs F-6 samt fritidshem. Efter ombyggnaden kommer skolan ha plats för två parallellklasser per årskurs, mot nuvarande en.

Ombyggnaden innebär en större tillbyggnad på cirka 1400 kvadratmeter. I samma entreprenad utförs viss upprustning av befintliga byggnader inklusive nya tak, ledningar och ventilation.

Utemiljön

I direkt anslutning till den nya byggnaden kommer även utemiljön att få ett lyft. Det blir ny lekutrustning och nya sittplatser intill utbyggnaden.

Läge

Marieskolan ligger centralt i Marieholm, på fastigheten Sibbarp 2:86.

Vy av den nya tillbyggnaden på Marieskolan

Vy av den nya tillbyggnaden på Marieskolan. De vita delarna visar på de existerande byggnaderna.

Marieskolan

Marieskolan idag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window