Lekplats Stallhagen

Nu sätter vi snart igång med byggnationen av lekplats Stallhagen, vid Vallarevägen i Eslöv. Det är en lekplats som länge har länge varit i stort behov av renovering, men som nu kommer att bli en trevlig plats för stora och små. 

Karta som visar var lekplats Stallhagen ligger

Klicka på bilden för att göra den större.

Trädäck för lek och vila

Lekplatsen kommer ligga ungefär på den plats där den funnits tidigare, men alla ytor kommer att göras om och renoveras. Det kommer anläggas ett stort trädäck med en soffa där man kan sitta och vila sig i solen medan andra leker. Det kommer också att finns möbler med bord där man kan sitta och fika. Trädäcket omsluter en sandlåda. I den finns ett bakbord som man kan komma intill med en rullstol.

Hästarna från torget

Bredvid trädäcket kommer vi att placera de hästar som idag står på Stora torg. De kommer de mer till sin rätt här och kan användas för både klättring och till rollek.

Gungor för små och stora barn kommer finnas och en klätterställning som vi tror kan funka för de mittemellan barn och ungdom.

Bort med asfalten

Den stora asfaltsplanen och det höga staketet kommer tas bort. Det blir istället en bollplan med små mål, men nu med gräs.

Det klippta gräset ersätts längre söderut av ängsytor. Då kommer vi att återanvända sanden från de gamla lekytorna och blandar upp den med mager jord för att få en miljö som ängsväxterna trivs i.

Det kommer en hel del nya planteringsytor med marktäckande växter och  vintergröna buskar samt buskträd som ger fin skuggning varma sommardagar.

Entreprenör

Det är D&P anläggning som utför arbetet för Eslöv kommuns räkning. Den kommer troligtvis att bli färdig redan under sommaren!

Ritning och bildexempel på lekplats Stallhagen

Klicka på bilden för att göra den större.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window