Lekplats Rönneberga, ombyggnad

Lekplats Rönneberga rustas upp och utökas med grillplats, utegym, pulkabackar, linbana samt frukträd, bärbuskar och blommor. 

Målet för lekplatsen är att skapa en mötesplats för alla åldrar och fysiska förutsättningar. För att åstadkomma detta har vi valt flera uppskattade lekutrustningar som är tillgängliga och dessutom följer temat frukt och bär.

Plats

Rönneberga lekplats, lekplats ligger i ett grönområde bakom bostäderna vid Sextorpsvägen.

Lekplats Rönnerberga innan ombyggnad

Lekplats Rönnerberga innan ombyggnad

Mötesplatsen är vackert belägen vid dammen och omgärdad av växter för att skapa en lugn och trygg plats. Det är en plats där man kan sätta sig ner på någon av bänkarna och blicka ut över vattnet. Man kan även duka upp och ha en picknick vid bänkbordet.

Lekutrustning

Lekplatsen har en stor bredd av viktiga lekupplevelser såsom klätterlek, regellek, rollek, parallellek, snurra, gunga, rutsch samt möjlighet till lugnare lekar.

Utegym

Ett utegym kommer att placeras vid lekplatsen där både ungdomar och vuxna utmanas och inspireras i 10 olika träningsstationer. Föräldrar och/eller äldre syskon har då också möjlighet att träna under tiden som de yngre barnen är på lekplatsen och på så sätt skapas en mötesplats för olika åldrar.

Växter

Växterna kring mötesplatsen vid dammen gör platsen till en omgärdad och inbjudande plats utan att verka alltför innesluten. Platsen kommer få skugga allt eftersom träden växer. Alla valda växter bidrar till en vacker och omväxlande plats att stanna upp och sitta ner vid.

Lekplatsen omgärdas av små kompakta buskar som blommar vackert i maj-juni. Träden i anslutning till lekplatsen gör att skuggiga partier bildas så snart de växt till sig. När bär och frukt är mogna finns det mycket för besökarna att smaka på i form av smultron, havtorn, olika sorters blåbär, vinbär och äpplen. Planteringsytorna är integrerade i lekmiljön för att skapa rum och avgränsningar mellan olika lekmiljöer.

Höjder och kullar

Både lekplatsen och mötesplatsen är högt belägna. Den höga platsen gör att de syns från långt håll och man kommer ha en bra överblick över området när man är där. I anslutning till lekplatsen görs två kullar som på vintern när det är snö fungerar som pulkabackar. Backarna kommer även vara en plats för spontanlek när det inte är snö. Det blir även en skyddad plats att lägga ut en filt och ta sin picknick på under blåsiga dagar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window