Lekplats Hällan i Eslöv

Nu är Hällans lekplats färdig och invigd! Tack till alla som trotsande kylan och kom för att leka, busa och käka kanelbullar.

Foto: Anna Nimander Pflanzl

Foto: Anna Nimander Pflanzl

Foto: Anna Nimander Pflanzl

Foto: Anna Nimander Pflanzl

Foto: Anna Nimander Pflanzl

Foto: Anna Nimander Pflanzl

I Eslövs kommun började vi med att utlysa en tävling om utformningen av den nya lekplatsen. Temat var Trädgård, där entreprenörerna på ett av våra ramavtal fick komma in med förslag på lekredskap, växtlighet och belysning utifrån en bestämd budget. Kringboende och andra intresserade fick i början av maj 2018 rösta på det förslag de gillade bäst. Medborgarnas röst har varit en del i den totala utvärderingen, där vi har tittat på lekplatsens lekvärde, hur tillgänglig den blir, hur belysningen är, om lekplatsen upplevs som trygg och hur den framtida skötseln av platsen kommer att kunna utföras. Många aspekter har alltså vägts in och det vinnande förslaget var inte det som fick flest medborgarröster.

Förtroendet att bygga den nya lekplatsen gick till Markkompaniet. De kom in med ett genomarbetat förslag som uppfyllde många av de uppsatta kriterierna. Växtlighet och lekredskap sammanfogas till en miljö som passar många. Markkompaniet beskriver själva lekplatsen som ”en organisk formation som bygger på geometriska mönster”. Lekplatsen är planerad att passa barn i åldrarna 0–12 år. Växterna, som till exempel klotpilar och bambu, kommer med tiden att bli en del i barnens lekar. För de medföljande vuxna finns möjlighet att sitta behagligt i skugga eller sol.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window