Lekplats Billinge

Billinge lekplats är snart klar! Denna veckan (v 49) monteras en lekställning, och sen genomför vi en säkerhetsbesiktning så att lekplatsen kan användas under jullovet. Helt färdig blir den dock inte förrän i början av nästa år, i mitten av januari ska de sista leveranserna ha kommit.

Lekplatsen i Billinge var ganska sliten och därför bygger vi en ny. Temat planeras vara blommande träd och buskar, och det är D&P Anläggning som kommer att bygga lekplatsen. Lekplatsen beräknas stå klar till årsskiftet 2018/2019 och har barn i åldrarna 0–12 år som målgrupp.

Nya lekredskap kommer att sättas upp och flera nyplanteringar av träd och buskar kommer att göras. En grillplats kommer också att finnas i anslutning till lekplatsen.  Norr om lekplatsen, se områdesfotot, kommer två mindre mål att placeras.

Lekplatsen i Stockamöllan
Inom kort kommer vår entreprenör D&P också dra igång arbetet med Stockamöllans lekplats. Där kommer det en ny sandlåda, ny gungställning, gungställning, vippgunga och gungdjur. Vi byter också ut klätterställningen mot en ny.
Lekplatsen anlades under 1980-talet och lekredskapen är slitna och har gjort sitt. Stockamöllans lekplats är tänkt för barn i åldrarna 0–12 år.

Här syns några av de lekredskap och växter som kommer att placeras och planteras i Billinge.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window