Lekplats Bäckdala i Eslöv

Nu är Bäckdala lekplats klar. Förutom tre gungor som inte kommit från leverantören ännu. I övrigt är lekplatsen godkänd och vi har nu planerat invigning till den 8 juni!

Här kommer lekplatsen att byggas.

Skånsk landsbygd för stora och små barn

Temat för lekplatsen är skånsk landsbygd och riktar sig till både stora och små barn. Utformningen av lekplatsen är gjord för att skapa ett högt och varierat lekvärde inom de ramar som är satta i form av bland annat ekonomi, funktion och temat ”Skånsk landsbygd”. I och med temat har Markkompaniet anlagt hamlade pilträd, öppna ytor där vinden kan ta fart och en del av lekredskapen som för tankarna till det kringliggande jordbrukslandskapet.

Här ser du utformningen av lekplatsen och några av lekredskapen. Klicka på bilden för att göra den större.

Området lekplatsen ska ligga på är kuperat. Därför har Markkompaniet delat upp det i fem olika områden med korta gångstråk, så att höjdskillnaderna kan tas upp på ett smidigt sätt för att själva lekområdena ska bli plana. Här finns något för alla – gunglek, klätterlek, rollek, motoriklek, sandlek – anpassat för barn i åldrarna 0–15 år. De lekredskap som kräver dämpande fallunderlag står i sand.

Växterna, en del av lekplatsen

Planteringarna är utformade för att blomma under en stor del av året och ha vackra höstfärger. Växtmaterialet tillhör det absolut tåligaste och har goda förutsättningar att utvecklas och försköna platsen under lång tid framöver. Planteringsytorna planteras med marktäckande och snabbetablerade växter för att undvika ogräs. För att underlätta skötseln ännu mer täcks alla planteringsytor med barkflis. Gångstråken beläggs med hårt packat stenmjöl för att vara framkomliga för rörelsehindrade besökare, utan att för den skull uppfattas som stela på det vis som asfalt eller plattor skulle göra.

Växtlista som Markkompaniet Syd har tagit fram. Klicka på bilden för att få upp den större.

Växternas roll är främst att göra platsen mer inbjudande än att vara en del av den direkta leken – i alla fall till en början. Naverlönnarna, som är skånska signaturträd, är tänkta som flerstammiga exemplar som med tiden kommer att bli perfekta klätterträd. De kommer fram till dess att skapa karaktär, och tillsammans med bland annat syrener, rosor och vårlökar göra platsen till en vacker liten park dit man kan gå och njuta även utan att leka.

I utkanten av lekområdet kommer en planterad ek- och hasseldunge att finnas. Med tiden kommer den att bli en plats för barnen att gömma sig i och komma nära naturen, där grenar och löv kommer att vara en outtömlig källa för barnens rekvisita.

Medan barnen leker kan de vuxna njuta av södersolen med ett läande buskage i ryggen. Platsen lyses upp av två rejäla stolparmaturer för att ingen del ska upplevas som otrygg. Dessutom sätts belysning i lekhuset för att under alla årstider ge en välkomnande effekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window