Långåkra, nytt bostadsområde med villatomter

Eslövs kommun planerar för nya villatomter på Långåkra i västra Eslöv.

I första etappen planeras för 20 villatomter. Tomternas storlek kommer att variera mellan 600 och 1000 kvadratmeter.

Läge

Tomterna kommer ligga i kvarteren Gräslöken, Paprikan och Rödbetan utmed de nybyggda gatorna Plantgatan och Grönsaksgatan som ansluter till Lantmannavägen.

Flygfoto över Långåkra, där etapp-1 är markerat.

Flygfoto över Långåkra, där etapp-1 är markerat.

Det finns en gällande detaljplan för området som reglerar vad man får bygga på tomterna, men i övrigt kommer det vara fritt att välja husleverantör eller arkitekt/byggfirma. Planen är att kunna erbjuda tomterna för bokning till de som står i Eslövs kommuns tomtkö under nästa år.

Långåkra

Villatomterna kommer att ligga i södra delen av Långåkra som kommer vara ett av Eslövs stora utbyggnadsområde de närmsta åren. Långåkra etapp 1 är den första etappen av utbyggnaden.

Förutom de 20 villatomterna kommer det i etapp 1 även byggas kedjehus och flerbostadshus. Det planeras även för att bygga en ny lekplats i området.

Flera etapper kommer att byggas ut efter etapp 1.

Process och tidplan

Just nu pågår projektering av etapp 1 där underlag och ritningar tas fram för bland annat gator, grönområden och vatten- och avloppsledningar. Underlaget används när kommunen ska upphandla anläggningsarbetena. Projekteringen beräknas vara klar under sommaren.

Under hösten ska upphandling av utbyggnaden av gator och vatten- och avloppsledningar genomföras. Det är inte helt ovanligt att upphandlingar överklagas, vilket innebär att tidplanen kan komma att ändras.

Planen är att gatorna ska kunna byggas ut under nästa år. I första skedet utförs gatorna som så kallade byggator som är anpassade för tunga transporter under byggskedet.

Kommunen planerar för att kunna släppa villatomterna under nästa år. Då kommer de som är anmälda i kommunens tomtkö få erbjudande att boka tomterna. Bokningstiden är inte bestämd, men preliminär byggstart är satt till början av 2023.

När hela området är utbyggt kommer gator och grönområden att färdigställas. Det innebär att markytorna görs klara med rätt markbeläggning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window