Långåkra, exploateringsprojekt för bostäder

Eslövs kommun arbetar kontinuerligt med att planera nya bostadsområden. Ett av projekten ligger på Långåkra i västra Eslöv där villatomter och flerbostadshus utvecklas i en första etapp.

Denna sida beskriver exploateringsprojektet som helhet.

Information om försäljningen av villatomterna på Långåkra hittar du här

Läge

Långåkra är beläget i västra Eslöv, strax norr om Lantmannavägen vid Bäckdala.

Flygfoto över Eslöv där det nya bostadsområdet Långåkra är markerat.
Flygfoto över Eslöv där det nya bostadsområdet Långåkra är markerat.

Etapp 1

Detaljplanen för Långåkra togs fram 2006 och beskriver hur området ska utformas och vilken bebyggelse som får uppföras. Områdets första etapp innehåller 20 villatomter och 5 kvarter för flerbostadshus och kedjehus. Under 2022 anläggs gator och allmänna platser. Försäljning av 20 villatomter kommer ske till Eslövs kommuns tomtkö.

För de kvarter där flerbostadshus och kedjehus kan uppföras kommer markanvisningstävlingar att utlysas för byggaktörer.

När byggnationen av bostäder har avslutats kommer gator och allmänna platser att färdigställas med ytterligare asfalt och planteringar. Att vissa arbeten utförs först då allt är bebyggt beror på de transporter och anläggningsarbeten som sker vid byggnation på tomterna.

Etapp 2

För etapp 2, som är belägen i östra delen av området, kommer en ny detaljplan att tas fram som möjliggör ytterligare bostadsbebyggelse.

Arbetet med detaljplan för etapp 2 kommer att påbörjas under 2023 och bedöms pågå till 2025.

I ett arbete med en ny detaljplan ges allmänhet och närboende möjlighet att ge synpunkter och information som är bra att känna till vid planeringen. Mer om hur en detaljplan tas fram går att läsa här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window