Kvarteret Gåsen, markanvisningstävling

Kvarteret Gåsen är ett av de första områdena i östra Eslöv som genomgår en omvandling. 

Målsättningen är att området ska vara en föregångare i den fortsatta omvandlingen av östra Eslöv och vara en förebild när det gäller hållbart stadsbyggande.

Läge

Kvarteret Gåsen ligger endast 200 meter från järnvägsstationen och precis intill den nya Carl Engström-skolan.

Aktuell vy mot väster över området

Aktuell vy mot väster över området

Området består av fastigheterna:

  • Fjällgåsen 1
  • Grågåsen 1
  • Gåsen 34

Bakgrund och syfte

Öster om järnvägen är en stadsdel i förvandling. Staden är här komplex, med många olika kvaliteter. Detta vill vi ta vara på och utveckla till en stad med ökad täthet, fler människor och fler aktiviteter. En blandstad fylld av liv. Här finns oaser med kvaliteter som kan tas tillvara och utvecklas.

Inspirationsbild för kvarteret Gåsen

Inspirationsbild för kvarteret Gåsen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window